จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
30/09/2022 ยกเลิกประกาศการซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 19
30/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา ประชาสัมพันธ์ 23
29/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้ ประชาสัมพันธ์ 27
28/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย ประชาสัมพันธ์ 31
28/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 22
28/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อ ประชาสัมพันธ์ 12
28/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภ ประชาสัมพันธ์ 61
28/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญช ประชาสัมพันธ์ 45
28/09/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัต ประชาสัมพันธ์ 20
28/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห ประชาสัมพันธ์ 19
26/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 31
26/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 28
26/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในส ประชาสัมพันธ์ 36
26/09/2022 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเท ประชาสัมพันธ์ 26
23/09/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมราชกุม ประชาสัมพันธ์ 19
23/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมืองฯ ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 37
23/09/2022 ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมืองฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 22
23/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 18
23/09/2022 ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 21
23/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ 20
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมั ประชาสัมพันธ์ 59
22/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัต ประชาสัมพันธ์ 63
22/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัตถากร จ ประชาสัมพันธ์ 50
22/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบป ประชาสัมพันธ์ 53
22/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 39
22/09/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 29
22/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริกา ประชาสัมพันธ์ 35
21/09/2022 ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระด ประชาสัมพันธ์ 48
21/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคล ประชาสัมพันธ์ 43
21/09/2022 ยกเลิกประกาศการจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโน ประชาสัมพันธ์ 37
15/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสาร ประชาสัมพันธ์ 47
15/09/2022 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ จ ประชาสัมพันธ์ 40
15/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข ประชาสัมพันธ์ 42
15/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมรา ประชาสัมพันธ์ 62
15/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมราชกุมาร ประชาสัมพันธ์ 48
14/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริย ประชาสัมพันธ์ 61
14/09/2022 ราคากลางซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 61
14/09/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 70
14/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 60
06/09/2022 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมด้ว ประชาสัมพันธ์ 77
02/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 114
02/09/2022 ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น.. ประชาสัมพันธ์ 65
02/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรั ประชาสัมพันธ์ 83
02/09/2022 ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร ประชาสัมพันธ์ 116
02/09/2022 ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็ ประชาสัมพันธ์ 117
02/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 62
02/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 69
25/08/2022 ร่างประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อ ประชาสัมพันธ์ 104
25/08/2022 ราคากลางซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมด้วยร ประชาสัมพันธ์ 80
25/08/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้า ประชาสัมพันธ์ 72
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 1708