จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
14/10/2021 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น ประชาสัมพันธ์ 13
14/10/2021 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเ ประชาสัมพันธ์ 17
06/10/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบา ประชาสัมพันธ์ 79
30/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 44
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม / สัมม ประชาสัมพันธ์ 99
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS) ประชาสัมพันธ์ 89
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภ ประชาสัมพันธ์ 113
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้ ประชาสัมพันธ์ 90
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา ประชาสัมพันธ์ 77
15/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื่อการตัดสิน ประชาสัมพันธ์ 89
10/09/2021 ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรี ประชาสัมพันธ์ 81
10/09/2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรีย ประชาสัมพันธ์ 108
10/09/2021 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด ประชาสัมพันธ์ 80
08/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 121
08/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 92
03/09/2021 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี 2565 ประชาสัมพันธ์ 105
03/09/2021 ร่างครั้งที่ 5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 116
03/09/2021 ราคากลางครั้งที่ 5 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาสัมพันธ์ 111
03/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณ ประชาสัมพันธ์ 78
27/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศ ประชาสัมพันธ์ 96
26/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คั ประชาสัมพันธ์ 128
26/08/2021 ประกวดราคาซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) ประชาสัมพันธ์ 111
26/08/2021 ราคากลาง ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) ประชาสัมพันธ์ 94
25/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ประชาสัมพันธ์ 131
24/08/2021 ร่างครั้งที่ 4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 104
24/08/2021 ราคากลางครั้งที่ 4 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาสัมพันธ์ 92
17/08/2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ปี 65 ประชาสัมพันธ์ 375
17/08/2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประชาสัมพันธ์ 289
13/08/2021 ร่างครั้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 201
13/08/2021 ราคากลางครั้งที่ 3 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาสัมพันธ์ 205
11/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชก ประชาสัมพันธ์ 251
11/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่ภายในบริเวณชั้น ประชาสัมพันธ์ 157
11/08/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2565(รปภ.และจราจร) ประชาสัมพันธ์ 123
11/08/2021 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่ ประชาสัมพันธ์ 116
11/08/2021 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 228
05/08/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จำนวน 4 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 147
04/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 133
04/08/2021 ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 174
04/08/2021 ราคากลางครั้งที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาสัมพันธ์ 114
04/08/2021 ร่างประกวดราคาซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) พร้อมระบบพื้นฐาน(Infrastructure) ประชาสัมพันธ์ 137
04/08/2021 ราคากลาง ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) พร้อมระบบพื้นฐาน(Infrastructure) ประชาสัมพันธ์ 110
04/08/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อน ประชาสัมพันธ์ 128
02/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้คว ประชาสัมพันธ์ 167
22/07/2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3 ประชาสัมพันธ์ 150
20/07/2021 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้ ประชาสัมพันธ์ 254
20/07/2021 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด ประชาสัมพันธ์ 268
20/07/2021 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติกา ประชาสัมพันธ์ 154
16/07/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิส ประชาสัมพันธ์ 225
09/07/2021 ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ ประชาสัมพันธ์ 239
09/07/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน ประชาสัมพันธ์ 208
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 1458