จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
11/04/2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารส ประชาสัมพันธ์ 63
11/04/2023 ราคากลางจ้างซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 46
11/04/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 76
11/04/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร ประชาสัมพันธ์ 47
11/04/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertations Theses) ประชาสัมพันธ์ 47
11/04/2023 ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชาสัมพันธ์ 47
05/04/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิ ประชาสัมพันธ์ 100
31/03/2023 ร่างประกวดราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประชาสัมพันธ์ 62
31/03/2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 92
30/03/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ประชาสัมพันธ์ 49
29/03/2023 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 61
29/03/2023 ราคากลางจ้างซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 57
29/03/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้อ ประชาสัมพันธ์ 61
29/03/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในส ประชาสัมพันธ์ 61
27/03/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้ ประชาสัมพันธ์ 69
27/03/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร ประชาสัมพันธ์ 60
24/03/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ประชาสัมพันธ์ 84
23/03/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถา ประชาสัมพันธ์ 53
23/03/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 57
21/03/2023 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโ ประชาสัมพันธ์ 115
21/03/2023 ราคากลางจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Li ประชาสัมพันธ์ 83
21/03/2023 ร่างประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริย ประชาสัมพันธ์ 74
21/03/2023 ราคากลางซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับ ประชาสัมพันธ์ 84
20/03/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ 75
20/03/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝ ประชาสัมพันธ์ 86
20/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการ “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระรา ประชาสัมพันธ์ 74
17/03/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารส ประชาสัมพันธ์ 92
17/03/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย อา ประชาสัมพันธ์ 75
15/03/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 95
15/03/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ 87
15/03/2023 ร่างประกวดจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 94
15/03/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 91
15/03/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะน ประชาสัมพันธ์ 91
14/03/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (โครงการวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉ ประชาสัมพันธ์ 118
13/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model ประชาสัมพันธ์ 95
28/02/2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 191
28/02/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ประชาสัมพันธ์ 176
27/02/2023 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ประชาสัมพันธ์ 139
27/02/2023 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 94
27/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ประชาสัมพันธ์ 94
27/02/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ ประชาสัมพันธ์ 91
27/02/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ 79
27/02/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภา ประชาสัมพันธ์ 128
22/02/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคา ประชาสัมพันธ์ 86
17/02/2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนร ประชาสัมพันธ์ 81
17/02/2023 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 107
16/02/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ ก ประชาสัมพันธ์ 88
16/02/2023 ราคากลางปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ กาญจนปร ประชาสัมพันธ์ 140
16/02/2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบ ประชาสัมพันธ์ 106
16/02/2023 ราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวง ประชาสัมพันธ์ 88
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 1963