จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานห ประชาสัมพันธ์ 15
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหย ประชาสัมพันธ์ 5
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายส ประชาสัมพันธ์ 5
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 6
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 5
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink ประชาสัมพันธ์ 4
18/01/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 12
18/01/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 12
18/01/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 9 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 10
18/01/2022 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 14
18/01/2022 ราคากลางซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแ ประชาสัมพันธ์ 13
18/01/2022 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสินค้า 3 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 9
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 7
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระ ประชาสัมพันธ์ 8
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 6
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเคร ประชาสัมพันธ์ 3
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่า ประชาสัมพันธ์ 4
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำ ประชาสัมพันธ์ 5
17/01/2022 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประมวลผลระดับสูง จำนวน 15 เครื่ ประชาสัมพันธ์ 9
30/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับปร ประชาสัมพันธ์ 42
30/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PT ประชาสัมพันธ์ 42
30/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสู ประชาสัมพันธ์ 45
30/12/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถา ประชาสัมพันธ์ 53
29/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริ ประชาสัมพันธ์ 48
29/12/2021 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประมวลผลระดับสูง จำนวน 15 เ ประชาสัมพันธ์ 42
29/12/2021 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 48
28/12/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างจัดกิจกรรมโครงกา ประชาสัมพันธ์ 40
23/12/2021 ร่างประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนว ประชาสัมพันธ์ 118
21/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ ประชาสัมพันธ์ 85
08/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทร ประชาสัมพันธ์ 108
01/12/2021 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 146
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประชาสัมพันธ์ 120
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph) ประชาสัมพันธ์ 119
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่ ประชาสัมพันธ์ 132
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจ ประชาสัมพันธ์ 125
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่ง ประชาสัมพันธ์ 129
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเ ประชาสัมพันธ์ 121
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ 139
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถ ประชาสัมพันธ์ 121
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก SAN Stora ประชาสัมพันธ์ 102
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษาอุปก ประชาสัมพันธ์ 115
15/11/2021 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ระยะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 300
15/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างที่ปรึกษาโครงการ ประชาสัมพันธ์ 284
12/11/2021 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 284
12/11/2021 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 262
12/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จำนวน 17 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 297
10/11/2021 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้อง ประชาสัมพันธ์ 122
05/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักบรรณสารการพัฒนา) ประชาสัมพันธ์ 146
05/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 130
26/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารมาลั ประชาสัมพันธ์ 230
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 1511