จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
26/01/2023 ยกเลิกประกาศซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 10
26/01/2023 ร่างประกวดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 12
26/01/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 10
26/01/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารม ประชาสัมพันธ์ 10
26/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมา ประชาสัมพันธ์ 16
24/01/2023 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญช ประชาสัมพันธ์ 74
24/01/2023 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัต ประชาสัมพันธ์ 26
24/01/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำห ประชาสัมพันธ์ 109
24/01/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกีย ประชาสัมพันธ์ 29
19/01/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ประชาสัมพันธ์ 34
19/01/2023 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) ประชาสัมพันธ์ 63
19/01/2023 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) ครั้งท ประชาสัมพันธ์ 47
19/01/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ ประชาสัมพันธ์ 45
19/01/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 41
19/01/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภา ประชาสัมพันธ์ 65
18/01/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคา ประชาสัมพันธ์ 72
18/01/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนว ประชาสัมพันธ์ 33
13/01/2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 35
10/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 39
09/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล EndNote 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 36
06/01/2023 ยกเลิกประกาศการซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 49
04/01/2023 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong ประชาสัมพันธ์ 64
04/01/2023 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System ประชาสัมพันธ์ 72
04/01/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึ ประชาสัมพันธ์ 66
04/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E - Journals 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 67
29/12/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 59
28/12/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ครั้งท ประชาสัมพันธ์ 81
28/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 67
28/12/2022 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 65
28/12/2022 ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 44
26/12/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารนิด้ ประชาสัมพันธ์ 62
26/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย อาคารนิด้าสัมพัน ประชาสัมพันธ์ 59
21/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจ ประชาสัมพันธ์ 70
21/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ประชาสัมพันธ์ 47
21/12/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่า ประชาสัมพันธ์ 54
16/12/2022 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ครั ประชาสัมพันธ์ 118
16/12/2022 ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 82
16/12/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (ซื้อเครื่องสำรองไ ประชาสัมพันธ์ 157
16/12/2022 ประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 124
16/12/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 96
16/12/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถา ประชาสัมพันธ์ 301
16/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 79
16/12/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน คร ประชาสัมพันธ์ 141
16/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 122
16/12/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อ ประชาสัมพันธ์ 95
16/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารชุป กาญจนประกร ประชาสัมพันธ์ 193
16/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช ประชาสัมพันธ์ 137
13/12/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารนิด้ ประชาสัมพันธ์ 82
13/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย อาคารนิด้าสัมพัน ประชาสัมพันธ์ 66
13/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 107
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 1854