จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
07/12/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ฐานข้อมูล จำนวน 5 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 10
02/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เค ประชาสัมพันธ์ 6
01/12/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC Database ประชาสัมพันธ์ 30
29/11/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 20
29/11/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 33
29/11/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บ ประชาสัมพันธ์ 31
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate ประชาสัมพันธ์ 81
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport ประชาสัมพันธ์ 62
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Package : Social Science & Humanities ประชาสัมพันธ์ 69
24/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษ ประชาสัมพันธ์ 53
24/11/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อ ประชาสัมพันธ์ 97
24/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 91
23/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 54
23/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 37
21/11/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนว ประชาสัมพันธ์ 70
15/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสน ประชาสัมพันธ์ 55
15/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนร ประชาสัมพันธ์ 38
15/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 59
14/11/2022 ยกเลิกประกาศซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 65
11/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligenc ประชาสัมพันธ์ 120
11/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence ประชาสัมพันธ์ 58
11/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 95
11/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 48
09/11/2022 จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 203
09/11/2022 ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติด ประชาสัมพันธ์ 60
09/11/2022 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 76
07/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน ประชาสัมพันธ์ 73
07/11/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพ ประชาสัมพันธ์ 57
07/11/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช ครั้งท ประชาสัมพันธ์ 93
07/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 65
04/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศ ประชาสัมพันธ์ 169
03/11/2022 ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาค ประชาสัมพันธ์ 55
03/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 62
03/11/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำ ประชาสัมพันธ์ 57
03/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว ประชาสัมพันธ์ 72
03/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ประชาสัมพันธ์ 175
31/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพ ประชาสัมพันธ์ 112
31/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประชาสัมพันธ์ 69
28/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph) ประชาสัมพันธ์ 122
28/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก San Storag ประชาสัมพันธ์ 120
28/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษาอุปก ประชาสัมพันธ์ 109
27/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 93
27/10/2022 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 98
27/10/2022 ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 68
27/10/2022 ร่างประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 80
27/10/2022 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 87
27/10/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) อาคารสย ประชาสัมพันธ์ 75
26/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) 2566 ประชาสัมพันธ์ 78
26/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ 80
26/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถ ประชาสัมพันธ์ 86
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 1794