จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
30/11/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 129
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประชาสัมพันธ์ 269
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph) ประชาสัมพันธ์ 259
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่ ประชาสัมพันธ์ 284
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจ ประชาสัมพันธ์ 317
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่ง ประชาสัมพันธ์ 292
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเ ประชาสัมพันธ์ 284
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ 281
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถ ประชาสัมพันธ์ 266
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก SAN Stora ประชาสัมพันธ์ 244
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษาอุปก ประชาสัมพันธ์ 256
15/11/2021 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ระยะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 446
15/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างที่ปรึกษาโครงการ ประชาสัมพันธ์ 492
12/11/2021 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 432
12/11/2021 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 399
12/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จำนวน 17 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 468
10/11/2021 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้อง ประชาสัมพันธ์ 244
05/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักบรรณสารการพัฒนา) ประชาสัมพันธ์ 311
05/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 284
31/10/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 159
26/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารมาลั ประชาสัมพันธ์ 360
25/10/2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 389
14/10/2021 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น ประชาสัมพันธ์ 404
14/10/2021 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเ ประชาสัมพันธ์ 377
06/10/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบา ประชาสัมพันธ์ 479
06/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์ต้อนรับ พร้อมระบบพื้นฐาน เพื่อกา ประชาสัมพันธ์ 254
30/09/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 125
30/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 401
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม / สัมม ประชาสัมพันธ์ 441
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS) ประชาสัมพันธ์ 378
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภ ประชาสัมพันธ์ 418
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้ ประชาสัมพันธ์ 410
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา ประชาสัมพันธ์ 325
15/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื่อการตัดสิน ประชาสัมพันธ์ 359
10/09/2021 ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรี ประชาสัมพันธ์ 357
10/09/2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรีย ประชาสัมพันธ์ 377
10/09/2021 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด ประชาสัมพันธ์ 352
08/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 418
08/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 360
06/09/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ปรับปรุงระบบบริหารจั ประชาสัมพันธ์ 249
03/09/2021 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี 2565 ประชาสัมพันธ์ 405
03/09/2021 ร่างครั้งที่ 5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 388
03/09/2021 ราคากลางครั้งที่ 5 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาสัมพันธ์ 373
03/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณ ประชาสัมพันธ์ 361
31/08/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 141
27/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศ ประชาสัมพันธ์ 366
26/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คั ประชาสัมพันธ์ 404
26/08/2021 ประกวดราคาซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) ประชาสัมพันธ์ 422
26/08/2021 ราคากลาง ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) ประชาสัมพันธ์ 368
25/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ประชาสัมพันธ์ 431
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 1588