จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
23/09/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมราชกุม ประชาสัมพันธ์ 98
23/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมืองฯ ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 104
23/09/2022 ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมืองฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 95
23/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 91
23/09/2022 ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 91
23/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ 85
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมั ประชาสัมพันธ์ 142
22/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัต ประชาสัมพันธ์ 162
22/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัตถากร จ ประชาสัมพันธ์ 161
22/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบป ประชาสัมพันธ์ 123
22/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 131
22/09/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 99
22/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริกา ประชาสัมพันธ์ 102
21/09/2022 ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระด ประชาสัมพันธ์ 156
21/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคล ประชาสัมพันธ์ 119
21/09/2022 ยกเลิกประกาศการจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโน ประชาสัมพันธ์ 98
15/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสาร ประชาสัมพันธ์ 114
15/09/2022 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ จ ประชาสัมพันธ์ 103
15/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข ประชาสัมพันธ์ 98
15/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมรา ประชาสัมพันธ์ 139
15/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมราชกุมาร ประชาสัมพันธ์ 109
14/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริย ประชาสัมพันธ์ 124
14/09/2022 ราคากลางซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 123
14/09/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 138
14/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 121
06/09/2022 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมด้ว ประชาสัมพันธ์ 143
02/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 175
02/09/2022 ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น.. ประชาสัมพันธ์ 131
02/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรั ประชาสัมพันธ์ 158
02/09/2022 ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร ประชาสัมพันธ์ 210
02/09/2022 ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็ ประชาสัมพันธ์ 191
02/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 128
02/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 132
25/08/2022 ร่างประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อ ประชาสัมพันธ์ 173
25/08/2022 ราคากลางซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมด้วยร ประชาสัมพันธ์ 143
25/08/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้า ประชาสัมพันธ์ 139
25/08/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 194
25/08/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 133
25/08/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถ ประชาสัมพันธ์ 138
22/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณ ประชาสัมพันธ์ 148
19/08/2022 ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 146
19/08/2022 ราคากลางซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 135
19/08/2022 ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 166
19/08/2022 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั ประชาสัมพันธ์ 132
19/08/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริย ประชาสัมพันธ์ 167
19/08/2022 ราคากลางซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับ ประชาสัมพันธ์ 138
18/08/2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 161
18/08/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด ประชาสัมพันธ์ 249
18/08/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้า ประชาสัมพันธ์ 151
17/08/2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 135
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 1794