จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
17/06/2009 ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ อาคารศูนย์การศึกษา ประชาสัมพันธ์ 3016
17/06/2009 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 8 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 3559
09/06/2009 จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 2946
13/05/2009 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2656
06/05/2009 TOR โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 3748
22/04/2009 ผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 3027
21/04/2009 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงการเรียนฯ ประชาสัมพันธ์ 2551
21/04/2009 ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2555
08/04/2009 ผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงฯ 13 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2949
01/04/2009 สอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD ฯ ประชาสัมพันธ์ 2937
01/04/2009 ผลการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคาร 20 ชั้นฯ ประชาสัมพันธ์ 3442
19/03/2009 ผลการตรวจสอบฯ จ้างออกแบบอาคาร 20 ชั้นฯ ประชาสัมพันธ์ 3709
12/03/2009 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ประชาสัมพันธ์ 2865
12/03/2009 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 2793
12/03/2009 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากรฯ ประชาสัมพันธ์ 2554
05/03/2009 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ ประชาสัมพันธ์ 2390
02/03/2009 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบฯ ประชาสัมพันธ์ 2851
02/03/2009 สอบราคาซื้อระบบคอมฯ e-office ประชาสัมพันธ์ 2706
27/02/2009 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ประชาสัมพันธ์ 2761
27/02/2009 ผู้ชนะการประกวด e-university ประชาสัมพันธ์ 2696
18/02/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนฯ ประชาสัมพันธ์ 2907
17/02/2009 TOR งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประชาสัมพันธ์ 4035
17/02/2009 สอบราคาครุภัณฑ์ปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนฯ ประชาสัมพันธ์ 2729
11/02/2009 จ้างออกแบบอาคารหลัก สูง 20 ชั้น ฯ ประชาสัมพันธ์ 4968
11/02/2009 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารฯ ประชาสัมพันธ์ 2699
06/02/2009 ร่าง TOR งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 3746
05/02/2009 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้มีผลประโยชน์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2789
05/02/2009 สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ ประชาสัมพันธ์ 2736
04/02/2009 สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ ประชาสัมพันธ์ 2710
30/01/2009 ผลการคัดเลือกคุมงานก่อสร้างสำนักบริหารฯ ประชาสัมพันธ์ 3139
30/01/2009 ผลการคัดเลือกคุมงานก่อสร้างสำนักบริหารฯ ประชาสัมพันธ์ 2953
30/01/2009 สอบราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ประชาสัมพันธ์ 2740
29/01/2009 ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ (3) ประชาสัมพันธ์ 2467
24/01/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำระบบการจัดการวารสารฯ ประชาสัมพันธ์ 2790
24/01/2009 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2660
24/01/2009 ผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 2748
20/01/2009 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ฯ 26 ชุด ประชาสัมพันธ์ 2994
19/01/2009 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2831
14/01/2009 เลื่อนเวลาดูสถานที่ก่อสร้างฯ ทางเดินเชื่อมอาคาร ประชาสัมพันธ์ 2796
14/01/2009 TOR จ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 2885
12/01/2009 ประกาศผลการประกวด/สอบราคาปี 51-52 ประชาสัมพันธ์ 3799
07/01/2009 ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ (2) ประชาสัมพันธ์ 2871
30/12/2008 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมฯ ประชาสัมพันธ์ 3352
25/12/2008 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 3518
25/12/2008 สอบราคาจ้างทำระบบการจัดการวารสารวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์ 2934
19/12/2008 ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพ e-university ประชาสัมพันธ์ 2778
18/12/2008 สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ ประชาสัมพันธ์ 3152
10/12/2008 ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริหารฯ ประชาสัมพันธ์ 3682
20/11/2008 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริหาร ประชาสัมพันธ์ 3318
19/11/2008 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ประชาสัมพันธ์ 4552
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1001 - 1050 จาก 1064