จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
02/03/2010 TOR ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น L,2,3 และ 4 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2088
26/02/2010 TOR โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย IT (ISEC) ประชาสัมพันธ์ 2579
24/02/2010 TOR ปรับปรุงพื้นที่ชั้น L 2 3 และ 4 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2288
23/02/2010 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2181
22/02/2010 ผลการตรวจสอบฯ ซื้อทีวี LCD และเครื่องเล่น DVD สำหรับห้องโสตวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ 2721
22/02/2010 ผลการตรวจสอบฯ การจ้างจัดทำ Content ให้เป็น Digital ประชาสัมพันธ์ 2125
18/02/2010 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 บุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2415
18/02/2010 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสถาบัน (สำนักบรรณสาร) เพื่อเป็นสถาบันระดับม ประชาสัมพันธ์ 2187
12/02/2010 TOR ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2605
10/02/2010 TOR โครงการ E-university ประชาสัมพันธ์ 2544
08/02/2010 TOR ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นสถาบันฯระดับมาตรฐานโลก(บร ประชาสัมพันธ์ 2427
08/02/2010 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 55 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 3069
04/02/2010 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด และชั้น L อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2374
02/02/2010 ประกาศ สอบราคาซื้อทีวี LCD และเครื่อง DVD ประชาสัมพันธ์ 2505
02/02/2010 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดทำ content ให้เป็น digital ประชาสัมพันธ์ 2256
29/01/2010 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบัน (ISEC) เพื่อเป็นสถาบันการศึก ประชาสัมพันธ์ 2281
25/01/2010 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2401
20/01/2010 TORโครงการพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลกISECครั้ง 2 ประชาสัมพันธ์ 2451
20/01/2010 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 2493
13/01/2010 เลื่อนวันยื่นซอง เปิดซองประกวดราคา ปรับปรุงชั้น L บุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2469
11/01/2010 TOR โครงการพัฒนาสถาบัน เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (ISEC) ประชาสัมพันธ์ 2556
07/01/2010 ผลการคัดเลือกการจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ ประชาสัมพันธ์ 3465
22/12/2009 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 55 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2781
18/12/2009 ผลการตรวจสอบผู้เสนองานกรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2397
14/12/2009 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด และชั้น L อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 3165
25/11/2009 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์ 2954
17/11/2009 ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและทาสีอาคารมาลัย ประชาสัมพันธ์ 2929
16/11/2009 ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ประชาสัมพันธ์ 3210
05/11/2009 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ประชาสัมพันธ์ 3064
02/11/2009 ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาด 2553 (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 2780
29/10/2009 TOR ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์ 7953
28/10/2009 TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 3235
19/10/2009 สอบราคาจ้างปรับปรุงและทาสีอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ประชาสัมพันธ์ 3421
05/10/2009 ผลการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 2976
29/09/2009 ผู้ชนะการประกวดจ้างปรับปรุงห้อง 812 ห้อง 811 ประชาสัมพันธ์ 2829
21/09/2009 ผลการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (กล้องวงจรปิด) ประชาสัมพันธ์ 2787
21/09/2009 ผลการตรวจสอบราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกันชีวิต) ประชาสัมพันธ์ 2572
21/09/2009 สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มฯ ประชาสัมพันธ์ 2506
21/09/2009 สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 2704
09/09/2009 ผลการสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประชาสัมพันธ์ 3946
03/09/2009 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 4062
30/08/2009 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ปี 53 ประชาสัมพันธ์ 3282
18/08/2009 TOR จ้างเหมาทำความสะอาด ประชาสัมพันธ์ 3900
11/08/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ประชาสัมพันธ์ 2880
10/08/2009 สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตฯ ประชาสัมพันธ์ 2736
09/08/2009 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อรถตู้ฯ ประชาสัมพันธ์ 3451
06/08/2009 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นซองประกวดราคา ประชาสัมพันธ์ 3423
03/08/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 8 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2946
31/07/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 2765
28/07/2009 สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ประชาสัมพันธ์ 2753
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1051 - 1100 จาก 1172