จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
31/07/2017 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสตูดิโอ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ประชาสัมพันธ์ 1635
24/07/2017 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ ประชาสัมพันธ์ 1516
24/07/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2561 ประชาสัมพันธ์ 2800
24/07/2017 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันสุขภาพกลุ่มฯ 2561 ประชาสัมพันธ์ 1734
14/07/2017 ประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 5 อาคารมาลัย ประชาสัมพันธ์ 1647
07/07/2017 รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ไตรมาสที่ 3-2560 ประชาสัมพันธ์ 1457
03/07/2017 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ใช้บริการควบคุมงานปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันท ประชาสัมพันธ์ 1494
29/06/2017 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น รายการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอ ประชาสัมพันธ์ 1684
29/06/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 2002
21/06/2017 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2,5 ประชาสัมพันธ์ 1462
21/06/2017 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการลาและการประมวลผลเวลาปฏ ประชาสัมพันธ์ 2352
19/06/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9 (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 1388
16/06/2017 ประกาศผลการสอบราคาจางปรับปรุงอาคารเสรีไทย ประชาสัมพันธ์ 1517
07/06/2017 ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9ฯ ประชาสัมพันธ์ 1523
07/06/2017 ประกาศยกเลิการจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 1504
02/06/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (e-bidd ประชาสัมพันธ์ 1530
30/05/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 1557
30/05/2017 ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการลาและการประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ 1497
22/05/2017 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ร ประชาสัมพันธ์ 1955
18/05/2017 ประกาศจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1511
15/05/2017 ประกาศจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน (โตโยต้า โคโรน่า) ประชาสัมพันธ์ 1598
09/05/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และ ชั้น 5 อาคารมาลัยฯ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 1958
09/05/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชน ประชาสัมพันธ์ 1502
08/05/2017 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฎิการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเ ประชาสัมพันธ์ 1568
28/04/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9 (e-bi ประชาสัมพันธ์ 1620
07/04/2017 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9 (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 1683
05/04/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1537
03/04/2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ประชาสัมพันธ์ 2105
21/03/2017 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเสรีไทย ประชาสัมพันธ์ 1813
20/03/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น -10 บุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1661
13/03/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจาก ประชาสัมพันธ์ 1770
09/03/2017 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 1861
07/03/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 2070
28/02/2017 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 3759
23/02/2017 ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ครังที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1857
15/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อลิฟต์ฯ อาคารมาลัยฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1709
15/02/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 1784
07/02/2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library)ฯ ประชาสัมพันธ์ 1570
01/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1988
23/01/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแ ประชาสัมพันธ์ 1656
23/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุ ประชาสัมพันธ์ 1746
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 1761
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ ประชาสัมพันธ์ 1739
18/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 2101
12/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 1556
11/01/2017 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนฯ กั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ ประชาสัมพันธ์ 1514
11/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 25 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 1642
11/01/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง 75 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 1645
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 1620
11/01/2017 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 1513
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1151 - 1200 จาก 1794