จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 1609
11/01/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาฯ Microphone พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่า ประชาสัมพันธ์ 1731
11/01/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1741
10/01/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 1427
06/01/2017 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำอาคารมาลัยหุวะนันทน์และอาคารนันทนาก ประชาสัมพันธ์ 1582
19/12/2016 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 2186
07/12/2016 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 1803
06/12/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประ ประชาสัมพันธ์ 2057
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 1726
06/12/2016 ประกาศผลสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Wareฯ ประชาสัมพันธ์ 1792
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1718
02/12/2016 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารฯ ประชาสัมพันธ์ 1751
29/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 1951
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ External Storage 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1575
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯ 13 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1695
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1586
23/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมฯ 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1902
22/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 1564
22/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(E-Library)สำนักบรรณสารการพั ประชาสัมพันธ์ 2193
14/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 1661
14/11/2016 ประกาศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1594
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 1533
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 1547
11/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 2ฯ ประชาสัมพันธ์ 1595
11/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ฯ ประชาสัมพันธ์ 1624
08/11/2016 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประชาสัมพันธ์ 1460
07/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 75 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1569
03/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 1533
02/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 1518
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 1546
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 1536
19/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1524
19/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 1605
29/09/2016 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ปี 60 ประชาสัมพันธ์ 1612
29/09/2016 ผลการประกวดราคาจ้างตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และ 10 อาคารบุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1733
29/09/2016 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องก ประชาสัมพันธ์ 1705
29/09/2016 ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และ 10 บุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1554
28/09/2016 ประกาศเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพฯ พิธีพระราชท ประชาสัมพันธ์ 1637
12/09/2016 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินปี 2560 ประชาสัมพันธ์ 2309
12/09/2016 จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 1510
12/09/2016 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานของคณะนิเทศศาสตร์ฯ (ชั้น 8 อา ประชาสัมพันธ์ 1576
12/09/2016 ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำโครงการระบบฐานข้อมูล NIDA Career Service ประชาสัมพันธ์ 1611
06/09/2016 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาฯ พระพุทธรูปฯ ประชาสัมพันธ์ 1733
02/09/2016 ประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 1526
02/09/2016 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประชาสัมพันธ์ 1544
31/08/2016 ประกาศจำหน่ายพัสดุที่รื้อถอนฯ จำนวน 3 รายการ ประชาสัมพันธ์ 1562
24/08/2016 ประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างทำโครงการ NIDA Career Service Center (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1510
23/08/2016 ประกาศประกวดราคาจ้าางปรับปรุงตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และ 10 อาคารบุ ประชาสัมพันธ์ 1474
23/08/2016 ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 1581
19/08/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเคร ประชาสัมพันธ์ 1708
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1201 - 1250 จาก 1794