จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
27/08/2015 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ 1624
27/08/2015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนันทนาการฯ ประชาสัมพันธ์ 1683
20/08/2015 ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารมาลัยหุวะนันทน์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1915
20/08/2015 ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารนันทนาการ ประชาสัมพันธ์ 1890
18/08/2015 จ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน ประจำปี 2559 ประชาสัมพันธ์ 2059
18/08/2015 TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2559 ประชาสัมพันธ์ 2114
10/08/2015 ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2559 ประชาสัมพันธ์ 1620
10/08/2015 จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2559 ประชาสัมพันธ์ 1693
05/08/2015 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 30 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1557
29/07/2015 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ ประชาสัมพันธ์ 1637
24/07/2015 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1684
16/07/2015 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1673
06/07/2015 ประกาศสอบราคา 2 รายการ สัญญาณกันขโมย และ ประภันสุขภาพกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 1839
28/06/2015 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอก ประชาสัมพันธ์ 1634
19/06/2015 ประกาศจ้างออกแบบศาลาฯ พระพุทธรูปฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1637
15/06/2015 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1749
26/05/2015 ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ 1641
29/04/2015 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคากรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 1821
29/04/2015 ประกาสอบราคาจ้างทำตู้ประชาสัมพันธ์ : NIDA AEC Box จำนวน 23 ตู้ พร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 1966
28/04/2015 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1762
21/04/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ 18-22 พค 58 ประชาสัมพันธ์ 1685
03/04/2015 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายโฆษณา (LED Billboard) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 4678
17/03/2015 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ประชาสัมพันธ์ 1737
16/03/2015 ประกาศจ้างออกแบบศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 1778
27/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ 4 จังหวั ประชาสัมพันธ์ 1976
23/02/2015 ประกาศผลสอบราคาซื้อ LED TV 50 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1932
19/02/2015 ประกาศสอบราคาซื้อระบบ Alarm (สัญญาณกันขโมย)พร้อมติดตั้งฯ ประชาสัมพันธ์ 1945
04/02/2015 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 1795
04/02/2015 ประกาศผลการตรวจสอบฯ จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1663
21/01/2015 ประกาศผลสอบราคาซื้อระบบไฟเวทีหอระชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 1808
20/01/2015 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารของสถาบัน จํานวน 3 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 1803
20/01/2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู ระบายความร้อนด้วยอากาศ 2 เครื่ ประชาสัมพันธ์ 1702
14/01/2015 ประกาศ เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ประชาสัมพันธ์ 1667
13/01/2015 ร่าง TOR รายการประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู ประชาสัมพันธ์ 1683
12/01/2015 ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาว จํานวน 2 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1667
12/01/2015 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one) จำนวน 41 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1759
29/12/2014 ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ประชาสัมพันธ์ 2337
26/12/2014 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกอาคารสูง 2 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 2677
26/12/2014 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1767
26/12/2014 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนฯ ประชาสัมพันธ์ 1740
16/12/2014 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS) พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1685
16/12/2014 ประกาศสอบราคาโครงการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 1744
16/12/2014 ประกาศสอบราคาซื้อระบบไฟเวที หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 1820
16/12/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 22 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1819
27/11/2014 สอบราคาซื้อสัญญาณกันขโมย ประชาสัมพันธ์ 1933
25/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด (กองแผนงาน) ประชาสัมพันธ์ 1947
25/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 41 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1730
20/11/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรูชนิดปรับความเร็วรอบฯ ประชาสัมพันธ์ 1752
19/11/2014 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 1760
18/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 5287
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1301 - 1350 จาก 1794