จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
18/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาว จํานวน 2 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1854
18/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1638
18/11/2014 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2ฯ ประชาสัมพันธ์ 1850
12/11/2014 ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบเครื่องทำความเย็นแบบสกรูฯ ประชาสัมพันธ์ 1878
12/11/2014 ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2 ฯ ประชาสัมพันธ์ 1866
12/11/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โครงการ IPV6 ประชาสัมพันธ์ 1768
12/11/2014 ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 1713
06/11/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โครงการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPV6ฯ ประชาสัมพันธ์ 1646
06/11/2014 ประกาศสอบราคา 2 เรื่อง (SAN Switch และ SAN Storage) ประชาสัมพันธ์ 2689
06/11/2014 ประกวดราคาซื้อระบบสำรองระบบการจัดการห้องสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ประชาสัมพันธ์ 1691
06/11/2014 ประกาศประกวดราคาการจ้างทำระบบการจัดการไมโครฟิล์มด้วยวิธีการอิเล็กท ประชาสัมพันธ์ 1594
03/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1843
03/11/2014 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ 1660
29/10/2014 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องมัลติมีเ ประชาสัมพันธ์ 1720
15/10/2014 ประกาศสอบราคาซื้อ Notebook สําหรับงานประมวลผลจํานวน 22 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2645
14/10/2014 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ปองกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1780
09/10/2014 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม ขนาด 33 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง พร้ ประชาสัมพันธ์ 2057
09/10/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 1984
25/09/2014 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาฯ รายการสอบราคาเสาธงและป้อมยาม ประชาสัมพันธ์ 1758
16/09/2014 งานจ้างสร้างเสาธงประจำสถาบันและป้อมยาม บริเวณ ประตู 1 สถาบัน ประชาสัมพันธ์ 1960
01/09/2014 ประกาศกผลการสอบราคาจ้างทำระบบเผยแพร่วิดีทัศน์บนเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 1708
22/08/2014 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประชาสัมพันธ์ 1809
22/08/2014 TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 58 ประชาสัมพันธ์ 2378
20/08/2014 ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1922
16/08/2014 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างควบคุมดูแลการทำงานฯ ประชาสัมพันธ์ 1767
01/08/2014 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดฯ ประชาสัมพันธ์ 1901
01/08/2014 ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบเผยแพร่วิดีทัศน์บนเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 1754
18/07/2014 ประกาศสอบราคาจ้างทำ flash drive พร้อมโลโก้ NIDA ประชาสัมพันธ์ 2144
15/07/2014 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 3053
25/06/2014 ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 2015
10/06/2014 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อแท็บเล็ต ประชาสัมพันธ์ 1898
15/05/2014 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มบุคลากรของสถาบั ประชาสัมพันธ์ 1928
08/05/2014 ประกาศสอบราคาซื้อแท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1799
22/04/2014 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารนวมินทราธิราชฯ ประชาสัมพันธ์ 1831
22/04/2014 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ เพื่อเป็น WORLD CLASS ประชาสัมพันธ์ 1876
21/04/2014 ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำกระบะปลูกต้นไม้ ประชาสัมพันธ์ 1957
19/04/2014 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงคณะรัฐปะศาสนศาสตร์ ชั้น 10-11 อ.นวมินทราธิรา ประชาสัมพันธ์ 1988
02/04/2014 ประกาศ ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาฯ ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ฯ ประชาสัมพันธ์ 1922
01/04/2014 ประกาศผลการสอบราคาซื้อแท็บเล็ต จํานวน 16 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1906
20/03/2014 ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร 6 ฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ประชาสัมพันธ์ 2142
20/03/2014 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ (นอกห้องเรียน) ประจำอาคารนวมินทร ประชาสัมพันธ์ 1894
18/03/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ ระดับมาตรฐานโลก ประชาสัมพันธ์ 1827
12/03/2014 ประกาศสอบราคาจ้างทำกระบะปลูกต้นไม้ฯ ประชาสัมพันธ์ 1987
12/03/2014 ผลการสอบราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารฯ ประชาสัมพันธ์ 1930
12/03/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ ระดับมาตรฐานโลก ประชาสัมพันธ์ 1818
07/03/2014 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประชาสัมพันธ์ 2050
07/03/2014 TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประชาสัมพันธ์ 4757
05/03/2014 ประกาศสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดข้อสอบ 5 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2006
04/03/2014 ประกาศสอบราคาซื้อแท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1978
25/02/2014 ประกาศจ้างออกแบบตกแต่งพื้นที่สำนักงานกิจการนานาชาติฯ ประชาสัมพันธ์ 2036
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1351 - 1400 จาก 1794