จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
08/12/2012 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 20 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 2361
08/12/2012 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 4179
08/12/2012 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 2244
08/12/2012 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ ประชาสัมพันธ์ 2148
22/11/2012 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังฯ 29 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2359
22/11/2012 ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ประชาสัมพันธ์ 2678
22/11/2012 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสาร ประชาสัมพันธ์ 2093
14/11/2012 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราชเป็นห้องส ประชาสัมพันธ์ 2741
03/11/2012 ประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร (ครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ 2658
02/10/2012 ผลการสอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 2222
02/10/2012 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 2218
03/09/2012 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฯ และระบบ e-library ประชาสัมพันธ์ 2480
03/09/2012 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 2500
30/08/2012 ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับห้องปฏิบัติการทางการ ประชาสัมพันธ์ 2176
27/08/2012 TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556 ประชาสัมพันธ์ 3073
14/08/2012 ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556 ประชาสัมพันธ์ 3796
01/08/2012 ผลการสอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 2417
27/07/2012 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3,5,6,7 อาคารที่จอดรถ ประชาสัมพันธ์ 2691
27/07/2012 ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 3-6, 7 อาคารที่จอดรถ ประชาสัมพันธ์ 2555
27/07/2012 ยกเลิกการสอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงในห้องเีรียน ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อั ประชาสัมพันธ์ 2591
27/07/2012 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่ Mob App Lab ประชาสัมพันธ์ 2567
28/06/2012 ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 2683
28/06/2012 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ ของ ITC ประชาสัมพันธ์ 2299
28/06/2012 ประกาศ เรื่อง ระบบเครื่องเสียงในห้องเรียน ฯ ชั้น 9 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2671
21/06/2012 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3,5,6 และ 7 อาคารที่จอดรถ ประชาสัมพันธ์ 2535
21/06/2012 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการซื้อ External HDD ประชาสัมพันธ์ 2394
29/05/2012 สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรของสถาบั ประชาสัมพันธ์ 2873
24/05/2012 สอบราคาซื้อ External HDD ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 TB 211 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2940
20/05/2012 สอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงในห้องเรียน 931, 932, 933 และ 934 ประชาสัมพันธ์ 2904
20/05/2012 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ (ITC) ประชาสัมพันธ์ 2929
03/05/2012 ร่าง ครั้งที่ 2 TOR โครงการพัฒนาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลกฯ ประชาสัมพันธ์ 2519
03/05/2012 ผลการประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโ� ประชาสัมพันธ์ 2455
17/04/2012 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน IT เพื่อประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ 2446
27/03/2012 ร่างTOR โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของe-University ประชาสัมพันธ์ 2715
22/03/2012 TOR โครงการ E-university 2555 ประชาสัมพันธ์ 2615
01/02/2012 ผลการตรวจสอบฯ รายการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2481
26/12/2011 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จ ประชาสัมพันธ์ 2567
16/12/2011 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมาร ประชาสัมพันธ์ 2820
15/12/2011 ผลการคัดเลือกการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ITC 3583
30/11/2011 ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก พร้อมติดตั้ ประชาสัมพันธ์ 2673
30/11/2011 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 2681
19/11/2011 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อนฯ ประชาสัมพันธ์ 2661
10/11/2011 ประกาศเลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์ 2581
08/11/2011 ร่าง TOR งานก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 3118
01/11/2011 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 3072
01/11/2011 ประกาศเลื่อนวันดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถ ประชาสัมพันธ์ 2667
25/10/2011 ขอเชิญชวนจำหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ITC 4118
24/10/2011 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 55 ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 3649
20/09/2011 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์ 2865
14/09/2011 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 2902
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1401 - 1450 จาก 1708