จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
29/07/2015 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ ประชาสัมพันธ์ 1665
24/07/2015 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1713
16/07/2015 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1701
06/07/2015 ประกาศสอบราคา 2 รายการ สัญญาณกันขโมย และ ประภันสุขภาพกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 1866
28/06/2015 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอก ประชาสัมพันธ์ 1659
19/06/2015 ประกาศจ้างออกแบบศาลาฯ พระพุทธรูปฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1666
15/06/2015 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1780
26/05/2015 ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ 1682
29/04/2015 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคากรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 1846
29/04/2015 ประกาสอบราคาจ้างทำตู้ประชาสัมพันธ์ : NIDA AEC Box จำนวน 23 ตู้ พร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 2002
28/04/2015 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1791
21/04/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ 18-22 พค 58 ประชาสัมพันธ์ 1718
03/04/2015 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายโฆษณา (LED Billboard) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 4711
17/03/2015 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ประชาสัมพันธ์ 1778
16/03/2015 ประกาศจ้างออกแบบศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 1809
27/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ 4 จังหวั ประชาสัมพันธ์ 2005
23/02/2015 ประกาศผลสอบราคาซื้อ LED TV 50 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1973
19/02/2015 ประกาศสอบราคาซื้อระบบ Alarm (สัญญาณกันขโมย)พร้อมติดตั้งฯ ประชาสัมพันธ์ 1977
04/02/2015 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 1827
04/02/2015 ประกาศผลการตรวจสอบฯ จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1698
21/01/2015 ประกาศผลสอบราคาซื้อระบบไฟเวทีหอระชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 1833
20/01/2015 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารของสถาบัน จํานวน 3 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 1838
20/01/2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู ระบายความร้อนด้วยอากาศ 2 เครื่ ประชาสัมพันธ์ 1729
14/01/2015 ประกาศ เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ประชาสัมพันธ์ 1694
13/01/2015 ร่าง TOR รายการประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู ประชาสัมพันธ์ 1715
12/01/2015 ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาว จํานวน 2 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1704
12/01/2015 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one) จำนวน 41 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1788
29/12/2014 ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ประชาสัมพันธ์ 2368
26/12/2014 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกอาคารสูง 2 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 2706
26/12/2014 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1796
26/12/2014 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนฯ ประชาสัมพันธ์ 1766
16/12/2014 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS) พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1709
16/12/2014 ประกาศสอบราคาโครงการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 1770
16/12/2014 ประกาศสอบราคาซื้อระบบไฟเวที หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 1849
16/12/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 22 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 1847
27/11/2014 สอบราคาซื้อสัญญาณกันขโมย ประชาสัมพันธ์ 1982
25/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด (กองแผนงาน) ประชาสัมพันธ์ 1973
25/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 41 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 1763
20/11/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรูชนิดปรับความเร็วรอบฯ ประชาสัมพันธ์ 1785
19/11/2014 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 1795
18/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 5312
18/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาว จํานวน 2 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1879
18/11/2014 ประกาศสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1670
18/11/2014 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2ฯ ประชาสัมพันธ์ 1877
12/11/2014 ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบเครื่องทำความเย็นแบบสกรูฯ ประชาสัมพันธ์ 1910
12/11/2014 ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคาร 6 ระยะที่ 2 ฯ ประชาสัมพันธ์ 1898
12/11/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โครงการ IPV6 ประชาสัมพันธ์ 1800
12/11/2014 ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 1742
06/11/2014 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โครงการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPV6ฯ ประชาสัมพันธ์ 1679
06/11/2014 ประกาศสอบราคา 2 เรื่อง (SAN Switch และ SAN Storage) ประชาสัมพันธ์ 2720
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1401 - 1450 จาก 1885