จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
21/07/2010 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 16 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2969
19/07/2010 สอบราคาปรับปรุงระบบเสียงห้องเรียนชั้น 10 ประชาสัมพันธ์ 2602
14/07/2010 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 16 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2802
14/07/2010 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบสารสนเทศศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 2404
12/07/2010 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2997
08/07/2010 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (เครื่องพิมพ์ผลชนิดเลเซอร์) ประชาสัมพันธ์ 3022
08/07/2010 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (เครื่องลดความชื้น) ประชาสัมพันธ์ 3210
07/07/2010 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ 2484
07/07/2010 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ 2535
30/06/2010 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2433
21/06/2010 TOR ซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ ประชาสัมพันธ์ 4178
16/06/2010 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบสารสนเทศศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 2612
16/06/2010 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 16 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2741
10/06/2010 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2900
10/06/2010 สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2863
03/06/2010 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ 2856
31/05/2010 TOR การซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ ประชาสัมพันธ์ 3538
28/05/2010 ขยายเวลาเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 2789
28/05/2010 ขยายวันยื่นซองและเปิดซองใบเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2725
28/05/2010 ขยายวันรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประชาสัมพันธ์ 2797
14/05/2010 สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประชาสัมพันธ์ 2772
06/05/2010 ผลการสอบราคาซ์อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 2724
01/05/2010 ผลการคัดเลือกจ้างออกแบบตกแต่งภายในฯ อาคารสำนักบริหารและอำนวยการ ประชาสัมพันธ์ 3098
01/05/2010 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2848
29/04/2010 ผลการสอบราคาจัดซื้อ LCD และเครื่องเล่น DVD ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 2729
29/04/2010 ผลสอบราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 2736
19/04/2010 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 3084
19/04/2010 ผลการตรวจสอบ รายการซื้อทีวี LCD และเครื่องเล่น DVD ฯ ประชาสัมพันธ์ 3058
26/03/2010 สอบราคาซื้อทีวี LCD และเครื่องเล่น DVD พร้อมติดตั้ง ฯ ประชาสัมพันธ์ 17702
24/03/2010 ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักบรรณสารการพัฒน ประชาสัมพันธ์ 2905
24/03/2010 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 2953
16/03/2010 ประกวดราคาซื้อฯโครงการ e-university (ISEC) ประชาสัมพันธ์ 2874
16/03/2010 สอบราคาจ้างโครงการแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูปดิจิตอล ประชาสัมพันธ์ 2564
11/03/2010 ยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ISEC) ประชาสัมพันธ์ 2804
10/03/2010 ผลการสอบราคาจ้างโครงการจัดทำ Content ให้เป็น Digital ประชาสัมพันธ์ 2663
03/03/2010 ประกาศแก้ไขราคากลางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 3425
03/03/2010 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น L,2,3 และ 4 อาคารบุญชนะ ฯ ประชาสัมพันธ์ 2846
02/03/2010 TOR ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น L,2,3 และ 4 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2560
26/02/2010 TOR โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย IT (ISEC) ประชาสัมพันธ์ 3140
24/02/2010 TOR ปรับปรุงพื้นที่ชั้น L 2 3 และ 4 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2747
23/02/2010 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2629
22/02/2010 ผลการตรวจสอบฯ ซื้อทีวี LCD และเครื่องเล่น DVD สำหรับห้องโสตวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ 3248
22/02/2010 ผลการตรวจสอบฯ การจ้างจัดทำ Content ให้เป็น Digital ประชาสัมพันธ์ 2702
18/02/2010 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 บุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2898
18/02/2010 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสถาบัน (สำนักบรรณสาร) เพื่อเป็นสถาบันระดับม ประชาสัมพันธ์ 2607
12/02/2010 TOR ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 3103
10/02/2010 TOR โครงการ E-university ประชาสัมพันธ์ 2983
08/02/2010 TOR ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นสถาบันฯระดับมาตรฐานโลก(บร ประชาสัมพันธ์ 2909
08/02/2010 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 55 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 3569
04/02/2010 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด และชั้น L อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 2810
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1451 - 1500 จาก 1609