จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
17/05/2013 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ั ประชาสัมพันธ์ 2135
10/05/2013 ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายฟิสเนส ประชาสัมพันธ์ 2487
08/05/2013 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2275
04/05/2013 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสารฯ ประชาสัมพันธ์ 2669
04/05/2013 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ คอมพิวเตอร์ฯ 25 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2142
04/05/2013 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 2032
03/05/2013 ประกาศ ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ ประชาสัมพันธ์ 2142
03/05/2013 ประกาศผล กรณีผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เครื่องปรับอากาศฯ) ประชาสัมพันธ์ 2051
23/04/2013 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ฯ ประชาสัมพันธ์ 2429
20/04/2013 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ประชาสัมพันธ์ 2262
20/04/2013 ประกาศ สอบราราซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ชุดเครื่องเสียง)ฯ ประชาสัมพันธ์ 2296
02/04/2013 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 2205
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดต ประชาสัมพันธ์ 3162
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์ จำนวน 31 ชุด ประชาสัมพันธ์ 2450
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 2416
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 25 ประชาสัมพันธ์ 2264
21/03/2013 ผลการตรวจสอบผู้เสนองานกรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2264
15/03/2013 ประกาศ การคัดเลือกผู้บริหารศูนย์อาหาร อาคารนวมินทราธิราช ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 3500
15/03/2013 ปรกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2532
11/03/2013 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 2307
11/03/2013 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ ประชาสัมพันธ์ 2303
27/02/2013 ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งฯ ประชาสัมพันธ์ 2997
13/02/2013 TOR โครงการพัฒนาสถาบันฯ WORLD CLASS ของ ITC ประชาสัมพันธ์ 2608
06/02/2013 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราชฯ ประชาสัมพันธ์ 2782
04/02/2013 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฯ ประชาสัมพันธ์ 2347
31/01/2013 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราชฯ ประชาสัมพันธ์ 2777
26/01/2013 ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โสตทัศนูปกรณ์) การศึกษาประจำห้องเรียนอา ประชาสัมพันธ์ 2999
26/01/2013 ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิร ประชาสัมพันธ์ 4408
26/01/2013 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2339
26/01/2013 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้งจำนวน 53 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2368
11/01/2013 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งฯ ประชาสัมพันธ์ 2330
07/01/2013 TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียนฯ ประชาสัมพันธ์ 2523
03/01/2013 ผลการตรวจสอบฯ รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2648
17/12/2012 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน แบบท ประชาสัมพันธ์ 2346
08/12/2012 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารนวมินทราธิราช (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประชาสัมพันธ์ 2611
08/12/2012 สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 53 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2374
08/12/2012 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 20 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 2402
08/12/2012 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 4219
08/12/2012 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 2278
08/12/2012 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ ประชาสัมพันธ์ 2181
22/11/2012 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังฯ 29 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2394
22/11/2012 ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ประชาสัมพันธ์ 2714
22/11/2012 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสาร ประชาสัมพันธ์ 2128
14/11/2012 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราชเป็นห้องส ประชาสัมพันธ์ 2780
03/11/2012 ประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร (ครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ 2698
02/10/2012 ผลการสอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 2270
02/10/2012 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 2260
03/09/2012 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฯ และระบบ e-library ประชาสัมพันธ์ 2519
03/09/2012 ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 2543
30/08/2012 ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับห้องปฏิบัติการทางการ ประชาสัมพันธ์ 2213
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1451 - 1500 จาก 1794