จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
16/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 203
16/12/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน คร ประชาสัมพันธ์ 311
16/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 258
16/12/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อ ประชาสัมพันธ์ 219
16/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารชุป กาญจนประกร ประชาสัมพันธ์ 318
16/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช ประชาสัมพันธ์ 247
13/12/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารนิด้ ประชาสัมพันธ์ 221
13/12/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย อาคารนิด้าสัมพัน ประชาสัมพันธ์ 198
13/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 229
09/12/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 ประชาสัมพันธ์ 411
07/12/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ฐานข้อมูล จำนวน 5 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 285
06/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 230
02/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เค ประชาสัมพันธ์ 242
01/12/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC Database ประชาสัมพันธ์ 232
30/11/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 284
29/11/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 220
29/11/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 226
29/11/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บ ประชาสัมพันธ์ 206
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate ประชาสัมพันธ์ 264
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport ประชาสัมพันธ์ 247
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Package : Social Science & Humanities ประชาสัมพันธ์ 241
24/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษ ประชาสัมพันธ์ 245
24/11/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อ ประชาสัมพันธ์ 379
24/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 288
23/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 287
23/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 250
21/11/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนว ประชาสัมพันธ์ 258
15/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสน ประชาสัมพันธ์ 313
15/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนร ประชาสัมพันธ์ 225
15/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 237
14/11/2022 ยกเลิกประกาศซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 252
11/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligenc ประชาสัมพันธ์ 325
11/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence ประชาสัมพันธ์ 239
11/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 335
11/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 240
09/11/2022 จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 391
09/11/2022 ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติด ประชาสัมพันธ์ 266
09/11/2022 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 260
07/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน ประชาสัมพันธ์ 325
07/11/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพ ประชาสัมพันธ์ 237
07/11/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช ครั้งท ประชาสัมพันธ์ 341
07/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 241
04/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศ ประชาสัมพันธ์ 341
03/11/2022 ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาค ประชาสัมพันธ์ 232
03/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 268
03/11/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำ ประชาสัมพันธ์ 384
03/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว ประชาสัมพันธ์ 251
03/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ประชาสัมพันธ์ 353
31/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพ ประชาสัมพันธ์ 278
31/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประชาสัมพันธ์ 233
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 1963