จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
17/08/2022 ประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Soci ประชาสัมพันธ์ 150
17/08/2022 ราคากลางจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Lis ประชาสัมพันธ์ 137
15/08/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝ ประชาสัมพันธ์ 136
11/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 150
09/08/2022 ร่างประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 172
09/08/2022 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั ประชาสัมพันธ์ 216
09/08/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารส ประชาสัมพันธ์ 150
09/08/2022 ร่างประกวดราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 174
09/08/2022 ราคากลางซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง (Ring Main Unit) ประชาสัมพันธ์ 128
09/08/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำส ประชาสัมพันธ์ 149
08/08/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียน ประชาสัมพันธ์ 229
08/08/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้า ประชาสัมพันธ์ 158
08/08/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูน ประชาสัมพันธ์ 150
04/08/2022 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโ ประชาสัมพันธ์ 175
04/08/2022 ราคากลางจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Lis ประชาสัมพันธ์ 136
04/08/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ 142
03/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาฯ(ระยะที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 161
03/08/2022 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้ ประชาสัมพันธ์ 161
03/08/2022 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้า ประชาสัมพันธ์ 151
03/08/2022 ประกวดราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหยิบสิ ประชาสัมพันธ์ 188
03/08/2022 ประกาศ ครั้งที่ 2 ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานห ประชาสัมพันธ์ 153
02/08/2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประชาสัมพันธ์ 165
21/07/2022 ยกเลิกประกาศการจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรีย ประชาสัมพันธ์ 177
21/07/2022 ยกเลิกประกาศการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart ประชาสัมพันธ์ 178
21/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมา ประชาสัมพันธ์ 195
21/07/2022 ร่างครั้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคล ประชาสัมพันธ์ 144
21/07/2022 ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมั ประชาสัมพันธ์ 157
21/07/2022 ประกาศครั้งที่ 2 ราคากลางซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำ ประชาสัมพันธ์ 137
21/07/2022 ประกาศครั้งที่ 3 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสิ ประชาสัมพันธ์ 166
21/07/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565(ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่ ประชาสัมพันธ์ 150
21/07/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเคลื ประชาสัมพันธ์ 175
19/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาของบุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสต ประชาสัมพันธ์ 152
19/07/2022 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่ ประชาสัมพันธ์ 181
12/07/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา ครั ประชาสัมพันธ์ 139
06/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะส ประชาสัมพันธ์ 166
29/06/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม (จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ประชาสัมพันธ์ 209
29/06/2022 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษ ประชาสัมพันธ์ 187
21/06/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการขนส่งอ ประชาสัมพันธ์ 165
20/06/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้ ประชาสัมพันธ์ 189
17/06/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด ประชาสัมพันธ์ 268
16/06/2022 จำหน่ายพัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์ 269
15/06/2022 ประกวดราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ 198
13/06/2022 การริบหลักประกันสัญญา ประชาสัมพันธ์ 198
08/06/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียน ประชาสัมพันธ์ 269
08/06/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้า ประชาสัมพันธ์ 179
08/06/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูน ประชาสัมพันธ์ 187
08/06/2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในง ประชาสัมพันธ์ 164
08/06/2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื ประชาสัมพันธ์ 169
07/06/2022 ร่างประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ 173
06/06/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประชาสัมพันธ์ 197
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 1794