จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
28/07/2013 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานของสำนักวิจัย ประชาสัมพันธ์ 2118
10/07/2013 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2346
04/07/2013 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด Thanat Khoman Asean Library ประชาสัมพันธ์ 2723
01/07/2013 ผลการสอบราคาซื้อโต๊ะพับหน้าลายไม้ จำนวน 300 ตัว ประชาสัมพันธ์ 2383
17/06/2013 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานสำนักวิจัย 5 รายการ ประชาสัมพันธ์ 2479
12/06/2013 สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรของสถาบั ประชาสัมพันธ์ 3096
12/06/2013 สอบราคาซื้อโต๊ะจำนวน 99 ตัว และเก้าอี้จำนวน 139 ตัว ประชาสัมพันธ์ 2414
12/06/2013 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 3062
20/05/2013 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2302
17/05/2013 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 2386
17/05/2013 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ั ประชาสัมพันธ์ 2164
10/05/2013 ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายฟิสเนส ประชาสัมพันธ์ 2521
08/05/2013 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2303
04/05/2013 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสารฯ ประชาสัมพันธ์ 2693
04/05/2013 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ คอมพิวเตอร์ฯ 25 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2163
04/05/2013 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 2056
03/05/2013 ประกาศ ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ ประชาสัมพันธ์ 2166
03/05/2013 ประกาศผล กรณีผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เครื่องปรับอากาศฯ) ประชาสัมพันธ์ 2076
23/04/2013 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ฯ ประชาสัมพันธ์ 2454
20/04/2013 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ประชาสัมพันธ์ 2292
20/04/2013 ประกาศ สอบราราซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ชุดเครื่องเสียง)ฯ ประชาสัมพันธ์ 2319
02/04/2013 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 2225
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดต ประชาสัมพันธ์ 3186
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์ จำนวน 31 ชุด ประชาสัมพันธ์ 2470
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 2438
30/03/2013 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 25 ประชาสัมพันธ์ 2291
21/03/2013 ผลการตรวจสอบผู้เสนองานกรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 2293
15/03/2013 ประกาศ การคัดเลือกผู้บริหารศูนย์อาหาร อาคารนวมินทราธิราช ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 3527
15/03/2013 ปรกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2557
11/03/2013 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 2332
11/03/2013 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ ประชาสัมพันธ์ 2325
27/02/2013 ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งฯ ประชาสัมพันธ์ 3032
13/02/2013 TOR โครงการพัฒนาสถาบันฯ WORLD CLASS ของ ITC ประชาสัมพันธ์ 2633
06/02/2013 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราชฯ ประชาสัมพันธ์ 2806
04/02/2013 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฯ ประชาสัมพันธ์ 2379
31/01/2013 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราชฯ ประชาสัมพันธ์ 2806
26/01/2013 ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โสตทัศนูปกรณ์) การศึกษาประจำห้องเรียนอา ประชาสัมพันธ์ 3029
26/01/2013 ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิร ประชาสัมพันธ์ 4434
26/01/2013 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2367
26/01/2013 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้งจำนวน 53 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2401
11/01/2013 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งฯ ประชาสัมพันธ์ 2356
07/01/2013 TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียนฯ ประชาสัมพันธ์ 2553
03/01/2013 ผลการตรวจสอบฯ รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2674
17/12/2012 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน แบบท ประชาสัมพันธ์ 2368
08/12/2012 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารนวมินทราธิราช (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประชาสัมพันธ์ 2641
08/12/2012 สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 53 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 2402
08/12/2012 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 20 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 2429
08/12/2012 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 4249
08/12/2012 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 2300
08/12/2012 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ ประชาสัมพันธ์ 2206
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1501 - 1550 จาก 1854