จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
29/09/2009 ผู้ชนะการประกวดจ้างปรับปรุงห้อง 812 ห้อง 811 ประชาสัมพันธ์ 3271
21/09/2009 ผลการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (กล้องวงจรปิด) ประชาสัมพันธ์ 3230
21/09/2009 ผลการตรวจสอบราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกันชีวิต) ประชาสัมพันธ์ 2956
21/09/2009 สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มฯ ประชาสัมพันธ์ 2937
21/09/2009 สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 3131
09/09/2009 ผลการสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประชาสัมพันธ์ 4348
03/09/2009 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ 4485
30/08/2009 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ปี 53 ประชาสัมพันธ์ 3738
18/08/2009 TOR จ้างเหมาทำความสะอาด ประชาสัมพันธ์ 4336
11/08/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ประชาสัมพันธ์ 3362
10/08/2009 สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตฯ ประชาสัมพันธ์ 3168
09/08/2009 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อรถตู้ฯ ประชาสัมพันธ์ 3908
06/08/2009 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นซองประกวดราคา ประชาสัมพันธ์ 3847
03/08/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 8 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 3341
31/07/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 3210
28/07/2009 สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ประชาสัมพันธ์ 3219
28/07/2009 เลื่อนวันยื่นซองประกวดราคา ปรับปรุงห้อง 812 ประชาสัมพันธ์ 3674
24/07/2009 สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตณ ชั้นดาดฟ้า อาค ประชาสัมพันธ์ 3664
16/07/2009 ผู้ผ่านการตรวจสอบจ้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 8 บุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 3443
15/07/2009 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคา จ้างติดตั้งระบบรดน้ำฯ ประชาสัมพันธ์ 3237
13/07/2009 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ 3155
23/06/2009 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 4605
21/06/2009 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ ประชาสัมพันธ์ 3237
18/06/2009 ผลการสอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถ ประชาสัมพันธ์ 3756
17/06/2009 ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ อาคารศูนย์การศึกษา ประชาสัมพันธ์ 3634
17/06/2009 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 8 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 4243
09/06/2009 จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 3576
13/05/2009 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 3256
06/05/2009 TOR โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 4414
22/04/2009 ผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 3583
21/04/2009 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงการเรียนฯ ประชาสัมพันธ์ 3151
21/04/2009 ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 3169
08/04/2009 ผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงฯ 13 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 3594
01/04/2009 สอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD ฯ ประชาสัมพันธ์ 3601
01/04/2009 ผลการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคาร 20 ชั้นฯ ประชาสัมพันธ์ 4092
19/03/2009 ผลการตรวจสอบฯ จ้างออกแบบอาคาร 20 ชั้นฯ ประชาสัมพันธ์ 4337
12/03/2009 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ประชาสัมพันธ์ 3519
12/03/2009 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ 3461
12/03/2009 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากรฯ ประชาสัมพันธ์ 3207
05/03/2009 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ ประชาสัมพันธ์ 3032
02/03/2009 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบฯ ประชาสัมพันธ์ 3480
02/03/2009 สอบราคาซื้อระบบคอมฯ e-office ประชาสัมพันธ์ 3353
27/02/2009 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ประชาสัมพันธ์ 3365
27/02/2009 ผู้ชนะการประกวด e-university ประชาสัมพันธ์ 3343
18/02/2009 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนฯ ประชาสัมพันธ์ 3589
17/02/2009 TOR งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประชาสัมพันธ์ 4675
17/02/2009 สอบราคาครุภัณฑ์ปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนฯ ประชาสัมพันธ์ 3391
11/02/2009 จ้างออกแบบอาคารหลัก สูง 20 ชั้น ฯ ประชาสัมพันธ์ 5751
11/02/2009 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารฯ ประชาสัมพันธ์ 3352
06/02/2009 ร่าง TOR งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 4330
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 31 32 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1501 - 1550 จาก 1588