จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
10/11/2020 ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Learning Space ประชาสัมพันธ์ 221
10/11/2020 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 227
10/11/2020 ราคากลาง อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 280
10/11/2020 ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือ ประชาสัมพันธ์ 222
09/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิ ประชาสัมพันธ์ 242
06/11/2020 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 233
06/11/2020 ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 233
06/11/2020 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ประชาสัมพันธ์ 223
05/11/2020 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 221
05/11/2020 ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 215
05/11/2020 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ประชาสัมพันธ์ 209
05/11/2020 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาย ประชาสัมพันธ์ 216
05/11/2020 ราคากลางอุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ประชาสัมพันธ์ 213
05/11/2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญ ประชาสัมพันธ์ 218
04/11/2020 ร่างประกวดราคาซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ 257
04/11/2020 ราคากลาง ซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ 202
03/11/2020 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประชาสัมพันธ์ 224
03/11/2020 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์50เครื่ ประชาสัมพันธ์ 194
03/11/2020 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์50เคร ประชาสัมพันธ์ 214
31/10/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 171
30/10/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(สำนักบรรณสารการพัฒนา) ประชาสัมพันธ์ 263
21/10/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 338
30/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประชาสัมพันธ์ 275
30/09/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 189
30/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา ประชาสัมพันธ์ 278
28/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 307
28/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 293
04/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 359
31/08/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 143
28/08/2020 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 (จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและก ประชาสัมพันธ์ 348
26/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาเว็บไซต์มติชนออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ 320
25/08/2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประชาสัมพันธ์ 444
25/08/2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 323
18/08/2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยแ ประชาสัมพันธ์ 364
14/08/2020 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่ ประชาสัมพันธ์ 509
14/08/2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำง ประชาสัมพันธ์ 332
13/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 46 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 366
13/08/2020 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 331
11/08/2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(จ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบัน) ประชาสัมพันธ์ 419
06/08/2020 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลัง ประชาสัมพันธ์ 458
05/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณ ประชาสัมพันธ์ 366
05/08/2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ และเครื่อง ประชาสัมพันธ์ 592
31/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 339
31/07/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 134
30/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Journals 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 341
29/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 304
29/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 359
29/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Turnitin 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 337
29/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 323
29/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Package ประชาสัมพันธ์ 369
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 201 - 250 จาก 1413