จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
29/12/2021 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 386
28/12/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างจัดกิจกรรมโครงกา ประชาสัมพันธ์ 415
23/12/2021 ร่างประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนว ประชาสัมพันธ์ 488
21/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ ประชาสัมพันธ์ 431
08/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทร ประชาสัมพันธ์ 429
01/12/2021 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 527
30/11/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 332
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประชาสัมพันธ์ 453
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph) ประชาสัมพันธ์ 441
30/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่ ประชาสัมพันธ์ 457
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจ ประชาสัมพันธ์ 524
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่ง ประชาสัมพันธ์ 491
23/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเ ประชาสัมพันธ์ 494
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ 456
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถ ประชาสัมพันธ์ 443
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก SAN Stora ประชาสัมพันธ์ 423
22/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษาอุปก ประชาสัมพันธ์ 431
15/11/2021 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ระยะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 632
15/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างที่ปรึกษาโครงการ ประชาสัมพันธ์ 796
12/11/2021 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 615
12/11/2021 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 574
12/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จำนวน 17 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 675
10/11/2021 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้อง ประชาสัมพันธ์ 425
05/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักบรรณสารการพัฒนา) ประชาสัมพันธ์ 520
05/11/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 477
31/10/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 363
26/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารมาลั ประชาสัมพันธ์ 526
25/10/2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 572
14/10/2021 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น ประชาสัมพันธ์ 581
14/10/2021 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเ ประชาสัมพันธ์ 564
06/10/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบา ประชาสัมพันธ์ 702
06/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์ต้อนรับ พร้อมระบบพื้นฐาน เพื่อกา ประชาสัมพันธ์ 414
30/09/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 321
30/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 578
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม / สัมม ประชาสัมพันธ์ 627
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS) ประชาสัมพันธ์ 550
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภ ประชาสัมพันธ์ 601
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้ ประชาสัมพันธ์ 580
28/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา ประชาสัมพันธ์ 500
15/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื่อการตัดสิน ประชาสัมพันธ์ 539
10/09/2021 ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรี ประชาสัมพันธ์ 530
10/09/2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรีย ประชาสัมพันธ์ 549
10/09/2021 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด ประชาสัมพันธ์ 525
08/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 607
08/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 526
06/09/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ปรับปรุงระบบบริหารจั ประชาสัมพันธ์ 418
03/09/2021 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี 2565 ประชาสัมพันธ์ 578
03/09/2021 ร่างครั้งที่ 5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เฉพาะทางเพื่อพัฒน ประชาสัมพันธ์ 558
03/09/2021 ราคากลางครั้งที่ 5 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาสัมพันธ์ 536
03/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณ ประชาสัมพันธ์ 535
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 301 - 350 จาก 1794