จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
22/12/2020 ร่างประกวดราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ประชาสัมพันธ์ 455
21/12/2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู ประชาสัมพันธ์ 538
18/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 456
17/12/2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ 526
17/12/2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านไ ประชาสัมพันธ์ 570
17/12/2020 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้อง ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ประชาสัมพันธ์ 568
17/12/2020 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก ประชาสัมพันธ์ 526
17/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon for University ประชาสัมพันธ์ 452
15/12/2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (จ้างที่ปรึกษาโครงการ ประชาสัมพันธ์ 527
14/12/2020 ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization) ประชาสัมพันธ์ 481
14/12/2020 ประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring ประชาสัมพันธ์ 493
09/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 550
09/12/2020 ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 569
09/12/2020 ประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 664
09/12/2020 ประกวดราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถาก ประชาสัมพันธ์ 581
09/12/2020 ร่างประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 ฝั่งตะวันออก อาคารมาลัย หุวะน ประชาสัมพันธ์ 536
09/12/2020 ราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 ฝั่งตะวันออก อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ประชาสัมพันธ์ 445
09/12/2020 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 ฝ ประชาสัมพันธ์ 426
09/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E - Journals 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 480
09/12/2020 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ประชาสัมพันธ์ 456
08/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 423
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะพัฒนาทรัพยา ประชาสัมพันธ์ 467
04/12/2020 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 491
04/12/2020 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้อง ดร.สมศักดิ์ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 459
04/12/2020 ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก ประชาสัมพันธ์ 453
04/12/2020 ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้อง ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ประชาสัมพันธ์ 457
04/12/2020 ร่างซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart. ประชาสัมพันธ์ 498
04/12/2020 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมโลจิสติกส์อัจฉริย ประชาสัมพันธ์ 428
04/12/2020 ร่างซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ประชาสัมพันธ์ 476
04/12/2020 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เ ประชาสัมพันธ์ 444
04/12/2020 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปัญญาประด ประชาสัมพันธ์ 426
04/12/2020 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ 449
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ประชาสัมพันธ์ 441
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate ประชาสัมพันธ์ 429
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 407
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสำรองกา ประชาสัมพันธ์ 419
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่ ประชาสัมพันธ์ 429
03/12/2020 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด ประชาสัมพันธ์ 450
03/12/2020 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านไอท ประชาสัมพันธ์ 428
03/12/2020 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่สนับ ประชาสัมพันธ์ 439
03/12/2020 ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่ฯ ประชาสัมพันธ์ 430
30/11/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 438
30/11/2020 ร่างประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring ประชาสัมพันธ์ 493
30/11/2020 ราคากลาง จ้างทำ Website Environmental Monitoring ประชาสัมพันธ์ 442
30/11/2020 ร่างประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization) ประชาสัมพันธ์ 493
30/11/2020 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน ประชาสัมพันธ์ 441
27/11/2020 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ Chiller) จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 751
27/11/2020 ประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 645
27/11/2020 ราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 484
27/11/2020 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้ ประชาสัมพันธ์ 479
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 301 - 350 จาก 1588