จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
06/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะส ประชาสัมพันธ์ 333
30/06/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 308
29/06/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม (จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ประชาสัมพันธ์ 517
29/06/2022 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษ ประชาสัมพันธ์ 354
21/06/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการขนส่งอ ประชาสัมพันธ์ 315
20/06/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้ ประชาสัมพันธ์ 337
17/06/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด ประชาสัมพันธ์ 421
16/06/2022 จำหน่ายพัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์ 493
15/06/2022 ประกวดราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ 357
13/06/2022 การริบหลักประกันสัญญา ประชาสัมพันธ์ 362
08/06/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียน ประชาสัมพันธ์ 459
08/06/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้า ประชาสัมพันธ์ 345
08/06/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูน ประชาสัมพันธ์ 338
08/06/2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในง ประชาสัมพันธ์ 307
08/06/2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื ประชาสัมพันธ์ 323
07/06/2022 ร่างประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ 338
06/06/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประชาสัมพันธ์ 619
02/06/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย ห ประชาสัมพันธ์ 383
02/06/2022 ยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 338
31/05/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 285
26/05/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตาม ประชาสัมพันธ์ 370
23/05/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global ประชาสัมพันธ์ 359
19/05/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท ประชาสัมพันธ์ 357
18/05/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 360
10/05/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Ac ประชาสัมพันธ์ 700
10/05/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 421
02/05/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 440
02/05/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่ ประชาสัมพันธ์ 395
29/04/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 266
27/04/2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 455
21/04/2022 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้ ประชาสัมพันธ์ 392
19/04/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน(ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 411
11/04/2022 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้ ประชาสัมพันธ์ 424
05/04/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovatio ประชาสัมพันธ์ 579
05/04/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 461
05/04/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อา ประชาสัมพันธ์ 429
31/03/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 681
25/03/2022 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการขนส่งอัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์ 476
15/03/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and ประชาสัมพันธ์ 1134
15/03/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence ประชาสัมพันธ์ 681
15/03/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ประชาสัมพันธ์ 692
04/03/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution D ประชาสัมพันธ์ 690
03/03/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ประชาสัมพันธ์ 718
03/03/2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื ประชาสัมพันธ์ 496
03/03/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ฐานข้อมูล Eikon for University) ประชาสัมพันธ์ 493
02/03/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียน ประชาสัมพันธ์ 611
01/03/2022 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างปรับปรุงพื้นที่เ ประชาสัมพันธ์ 499
01/03/2022 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 510
01/03/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 476
01/03/2022 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink ประชาสัมพันธ์ 502
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 351 - 400 จาก 1963