จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
29/06/2017 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น รายการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอ ประชาสัมพันธ์ 689
29/06/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 1010
21/06/2017 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2,5 ประชาสัมพันธ์ 660
21/06/2017 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการลาและการประมวลผลเวลาปฏ ประชาสัมพันธ์ 893
19/06/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9 (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 662
16/06/2017 ประกาศผลการสอบราคาจางปรับปรุงอาคารเสรีไทย ประชาสัมพันธ์ 691
07/06/2017 ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9ฯ ประชาสัมพันธ์ 749
07/06/2017 ประกาศยกเลิการจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 680
02/06/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (e-bidd ประชาสัมพันธ์ 732
30/05/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 736
30/05/2017 ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการลาและการประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ 698
22/05/2017 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ร ประชาสัมพันธ์ 1033
18/05/2017 ประกาศจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 811
15/05/2017 ประกาศจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน (โตโยต้า โคโรน่า) ประชาสัมพันธ์ 750
09/05/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และ ชั้น 5 อาคารมาลัยฯ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 1118
09/05/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชน ประชาสัมพันธ์ 778
08/05/2017 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฎิการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเ ประชาสัมพันธ์ 766
28/04/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9 (e-bi ประชาสัมพันธ์ 836
07/04/2017 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9 (e-bidding) ประชาสัมพันธ์ 862
05/04/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 812
03/04/2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ประชาสัมพันธ์ 829
21/03/2017 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเสรีไทย ประชาสัมพันธ์ 990
20/03/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น -10 บุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 908
13/03/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจาก ประชาสัมพันธ์ 952
09/03/2017 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 934
07/03/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1040
28/02/2017 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1900
23/02/2017 ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ครังที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 881
15/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อลิฟต์ฯ อาคารมาลัยฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 842
15/02/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 869
07/02/2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library)ฯ ประชาสัมพันธ์ 837
01/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1012
23/01/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแ ประชาสัมพันธ์ 866
23/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุ ประชาสัมพันธ์ 871
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 860
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ ประชาสัมพันธ์ 866
18/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1186
12/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 778
11/01/2017 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนฯ กั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ ประชาสัมพันธ์ 760
11/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 25 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 822
11/01/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง 75 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 752
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 772
11/01/2017 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 753
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 783
11/01/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาฯ Microphone พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่า ประชาสัมพันธ์ 727
11/01/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประชาสัมพันธ์ 889
10/01/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 692
06/01/2017 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำอาคารมาลัยหุวะนันทน์และอาคารนันทนาก ประชาสัมพันธ์ 778
19/12/2016 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1059
07/12/2016 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 942
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 401 - 450 จาก 1037