จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
06/12/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประ ประชาสัมพันธ์ 1167
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 889
06/12/2016 ประกาศผลสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Wareฯ ประชาสัมพันธ์ 930
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 925
02/12/2016 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารฯ ประชาสัมพันธ์ 882
29/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 849
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ External Storage 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 775
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯ 13 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 847
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 820
23/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมฯ 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 855
22/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 769
22/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(E-Library)สำนักบรรณสารการพั ประชาสัมพันธ์ 1224
14/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 838
14/11/2016 ประกาศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 808
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 746
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 706
11/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 2ฯ ประชาสัมพันธ์ 828
11/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ฯ ประชาสัมพันธ์ 857
08/11/2016 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประชาสัมพันธ์ 694
07/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 75 ชุด ประชาสัมพันธ์ 785
03/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 746
02/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 705
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 747
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 764
19/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 757
19/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 828
29/09/2016 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ปี 60 ประชาสัมพันธ์ 788
29/09/2016 ผลการประกวดราคาจ้างตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และ 10 อาคารบุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1033
29/09/2016 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องก ประชาสัมพันธ์ 943
29/09/2016 ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และ 10 บุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 821
28/09/2016 ประกาศเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพฯ พิธีพระราชท ประชาสัมพันธ์ 786
12/09/2016 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินปี 2560 ประชาสัมพันธ์ 1267
12/09/2016 จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 809
12/09/2016 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานของคณะนิเทศศาสตร์ฯ (ชั้น 8 อา ประชาสัมพันธ์ 744
12/09/2016 ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำโครงการระบบฐานข้อมูล NIDA Career Service ประชาสัมพันธ์ 796
06/09/2016 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาฯ พระพุทธรูปฯ ประชาสัมพันธ์ 1027
02/09/2016 ประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 817
02/09/2016 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประชาสัมพันธ์ 801
31/08/2016 ประกาศจำหน่ายพัสดุที่รื้อถอนฯ จำนวน 3 รายการ ประชาสัมพันธ์ 815
24/08/2016 ประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างทำโครงการ NIDA Career Service Center (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์ 765
23/08/2016 ประกาศประกวดราคาจ้าางปรับปรุงตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และ 10 อาคารบุ ประชาสัมพันธ์ 804
23/08/2016 ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 785
19/08/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเคร ประชาสัมพันธ์ 978
17/08/2016 ร่าง ประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 801
15/08/2016 ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะบริหารธุร ประชาสัมพันธ์ 809
10/08/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะฯ ประชาสัมพันธ์ 1047
10/08/2016 ประกาศสอบราคาจ้างทำโครงการ NIDA Career Center ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 791
08/08/2016 ประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะนิเทศฯ ประชาสัมพันธ์ 787
08/08/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบันฯ(e-b ประชาสัมพันธ์ 846
28/07/2016 ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มฯ ปีงบประมาณ 2560 ประชาสัมพันธ์ 1106
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 451 - 500 จาก 1037