จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
13/03/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจาก ประชาสัมพันธ์ 1025
09/03/2017 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ ประชาสัมพันธ์ 1014
07/03/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1160
28/02/2017 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 2082
23/02/2017 ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ครังที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 985
15/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อลิฟต์ฯ อาคารมาลัยฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 926
15/02/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 971
07/02/2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library)ฯ ประชาสัมพันธ์ 914
01/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1086
23/01/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแ ประชาสัมพันธ์ 937
23/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุ ประชาสัมพันธ์ 961
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 941
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ ประชาสัมพันธ์ 949
18/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1295
12/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 858
11/01/2017 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนฯ กั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ ประชาสัมพันธ์ 836
11/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 25 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 892
11/01/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง 75 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 837
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 847
11/01/2017 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 829
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 858
11/01/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาฯ Microphone พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่า ประชาสัมพันธ์ 817
11/01/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประชาสัมพันธ์ 974
10/01/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 770
06/01/2017 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำอาคารมาลัยหุวะนันทน์และอาคารนันทนาก ประชาสัมพันธ์ 851
19/12/2016 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1194
07/12/2016 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 1022
06/12/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประ ประชาสัมพันธ์ 1275
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 972
06/12/2016 ประกาศผลสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Wareฯ ประชาสัมพันธ์ 1005
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 1000
02/12/2016 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารฯ ประชาสัมพันธ์ 942
29/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 961
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ External Storage 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 842
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯ 13 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 933
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 903
23/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมฯ 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 927
22/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 835
22/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(E-Library)สำนักบรรณสารการพั ประชาสัมพันธ์ 1351
14/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 917
14/11/2016 ประกาศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 886
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 821
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 784
11/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 2ฯ ประชาสัมพันธ์ 913
11/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ฯ ประชาสัมพันธ์ 934
08/11/2016 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประชาสัมพันธ์ 768
07/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 75 ชุด ประชาสัมพันธ์ 866
03/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 811
02/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 786
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 821
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 451 - 500 จาก 1064