จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
07/03/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1100
28/02/2017 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1984
23/02/2017 ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ครังที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 936
15/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อลิฟต์ฯ อาคารมาลัยฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 893
15/02/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 922
07/02/2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library)ฯ ประชาสัมพันธ์ 886
01/02/2017 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ฯ ประชาสัมพันธ์ 1056
23/01/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแ ประชาสัมพันธ์ 910
23/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุ ประชาสัมพันธ์ 918
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 905
18/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ ประชาสัมพันธ์ 913
18/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 1245
12/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 826
11/01/2017 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนฯ กั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ ประชาสัมพันธ์ 807
11/01/2017 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 25 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 864
11/01/2017 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง 75 ชุดฯ ประชาสัมพันธ์ 801
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 817
11/01/2017 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ ประชาสัมพันธ์ 799
11/01/2017 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อ ประชาสัมพันธ์ 828
11/01/2017 ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาฯ Microphone พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่า ประชาสัมพันธ์ 770
11/01/2017 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประชาสัมพันธ์ 940
10/01/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 736
06/01/2017 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำอาคารมาลัยหุวะนันทน์และอาคารนันทนาก ประชาสัมพันธ์ 822
19/12/2016 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1104
07/12/2016 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร ประชาสัมพันธ์ 986
06/12/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประ ประชาสัมพันธ์ 1214
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ ประชาสัมพันธ์ 933
06/12/2016 ประกาศผลสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Wareฯ ประชาสัมพันธ์ 972
06/12/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 968
02/12/2016 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารฯ ประชาสัมพันธ์ 922
29/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 907
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ External Storage 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 815
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯ 13 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 893
23/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 863
23/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมฯ 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 897
22/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมฯ 14 ตู้ ประชาสัมพันธ์ 815
22/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(E-Library)สำนักบรรณสารการพั ประชาสัมพันธ์ 1299
14/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอลฯ ประชาสัมพันธ์ 887
14/11/2016 ประกาศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware จำนวน 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 851
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 784
11/11/2016 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 751
11/11/2016 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 2ฯ ประชาสัมพันธ์ 872
11/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ฯ ประชาสัมพันธ์ 901
08/11/2016 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประชาสัมพันธ์ 742
07/11/2016 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 75 ชุด ประชาสัมพันธ์ 832
03/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ 789
02/11/2016 ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูประจำหอประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 747
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 788
31/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อตู้ลำโพงสำหรับงานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 808
19/10/2016 ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ 801
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 451 - 500 จาก 1062