จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
25/10/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (โครงการจ้างออกแบบปรั ประชาสัมพันธ์ 118
25/10/2022 ประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Soci ประชาสัมพันธ์ 137
21/10/2022 ราคากลางจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Lis ประชาสัมพันธ์ 101
18/10/2022 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ประชาสัมพันธ์ 138
18/10/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพ ประชาสัมพันธ์ 85
18/10/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช ประชาสัมพันธ์ 183
18/10/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 90
18/10/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประ ประชาสัมพันธ์ 83
18/10/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อ ประชาสัมพันธ์ 69
18/10/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเ ประชาสัมพันธ์ 82
17/10/2022 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 115
17/10/2022 ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 83
17/10/2022 ร่างซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ที ประชาสัมพันธ์ 98
17/10/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ประชาสัมพันธ์ 82
12/10/2022 ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองร ประชาสัมพันธ์ 88
12/10/2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 92
12/10/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ส ประชาสัมพันธ์ 85
12/10/2022 ประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 88
12/10/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 77
12/10/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 92
12/10/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 79
12/10/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 80
12/10/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 79
12/10/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 90
12/10/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 74
12/10/2022 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อ ประชาสัมพันธ์ 80
12/10/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัต ประชาสัมพันธ์ 72
12/10/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห ประชาสัมพันธ์ 73
12/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เ ประชาสัมพันธ์ 83
07/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริ ประชาสัมพันธ์ 80
07/10/2022 ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโ ประชาสัมพันธ์ 99
07/10/2022 ราคากลางจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Lis ประชาสัมพันธ์ 87
07/10/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคล ประชาสัมพันธ์ 81
07/10/2022 ประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมช ประชาสัมพันธ์ 107
07/10/2022 ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอ ประชาสัมพันธ์ 94
06/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่า ประชาสัมพันธ์ 80
30/09/2022 ยกเลิกประกาศการซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 100
30/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา ประชาสัมพันธ์ 116
29/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้ ประชาสัมพันธ์ 115
28/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย ประชาสัมพันธ์ 130
28/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 117
28/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อ ประชาสัมพันธ์ 83
28/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภ ประชาสัมพันธ์ 173
28/09/2022 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญช ประชาสัมพันธ์ 143
28/09/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัต ประชาสัมพันธ์ 95
28/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห ประชาสัมพันธ์ 99
26/09/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 109
26/09/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 110
26/09/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในส ประชาสัมพันธ์ 129
26/09/2022 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเท ประชาสัมพันธ์ 95
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 1794