จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
18/02/2022 ราคากลางซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการขนส่งอัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์ 107
18/02/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแ ประชาสัมพันธ์ 115
11/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis : Social Science ประชาสัมพันธ์ 148
10/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 147
10/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate 1 ฐาน ประชาสัมพันธ์ 142
09/02/2022 ประกาศ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 163
08/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพก ประชาสัมพันธ์ 145
03/02/2022 ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคล ประชาสัมพันธ์ 159
03/02/2022 ประกาศครั้งที่ 2 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสิ ประชาสัมพันธ์ 149
03/02/2022 ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะส ประชาสัมพันธ์ 148
03/02/2022 ประกาศครั้งที่ 2 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสิ ประชาสัมพันธ์ 142
03/02/2022 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 130
01/02/2022 ร่าง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการ การจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์ 153
01/02/2022 ราคากลางซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการ การจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ 1 โปรแก ประชาสัมพันธ์ 149
01/02/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการ ประชาสัมพันธ์ 157
31/01/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 153
28/01/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ประชาสัมพันธ์ 194
21/01/2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั ประชาสัมพันธ์ 204
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานห ประชาสัมพันธ์ 179
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหย ประชาสัมพันธ์ 173
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายส ประชาสัมพันธ์ 168
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 184
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 174
19/01/2022 ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink ประชาสัมพันธ์ 155
18/01/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 184
18/01/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 6 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 172
18/01/2022 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 9 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 168
18/01/2022 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 180
18/01/2022 ราคากลางซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแ ประชาสัมพันธ์ 171
18/01/2022 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสินค้า 3 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 157
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 166
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระ ประชาสัมพันธ์ 168
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 166
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเคร ประชาสัมพันธ์ 161
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่า ประชาสัมพันธ์ 166
18/01/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำ ประชาสัมพันธ์ 157
17/01/2022 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประมวลผลระดับสูง จำนวน 15 เครื่ ประชาสัมพันธ์ 166
30/12/2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ 128
30/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับปร ประชาสัมพันธ์ 248
30/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PT ประชาสัมพันธ์ 231
30/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสู ประชาสัมพันธ์ 223
30/12/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถา ประชาสัมพันธ์ 238
29/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริ ประชาสัมพันธ์ 236
29/12/2021 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประมวลผลระดับสูง จำนวน 15 เ ประชาสัมพันธ์ 191
29/12/2021 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 204
28/12/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างจัดกิจกรรมโครงกา ประชาสัมพันธ์ 216
23/12/2021 ร่างประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนว ประชาสัมพันธ์ 305
21/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ ประชาสัมพันธ์ 257
08/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทร ประชาสัมพันธ์ 263
01/12/2021 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ 306
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 1588