จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
16/02/2023 ประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 141
16/02/2023 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 171
16/02/2023 ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 185
16/02/2023 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั ประชาสัมพันธ์ 133
15/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาดูงานนักศึกษา YMBA รุ่นที่ 53 ณ ประเทศเ ประชาสัมพันธ์ 140
15/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาดูงานนักศึกษา YMBA รุ่นที่ 52 ประชาสัมพันธ์ 130
15/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาดูงานนักศึกษา International MBA รุ่ ประชาสัมพันธ์ 136
15/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาดูงานนักศึกษา International MBA ประชาสัมพันธ์ 159
15/02/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรี ประชาสัมพันธ์ 166
15/02/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียน ประชาสัมพันธ์ 128
09/02/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 176
08/02/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถา ประชาสัมพันธ์ 188
08/02/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 160
07/02/2023 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด(Open System for Lifelong Learning)ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 293
07/02/2023 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) ครั้งท ประชาสัมพันธ์ 153
07/02/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมรา ประชาสัมพันธ์ 184
06/02/2023 ร่างประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่ ประชาสัมพันธ์ 221
06/02/2023 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้งที 3 ประชาสัมพันธ์ 155
06/02/2023 ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาค ประชาสัมพันธ์ 149
06/02/2023 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 173
06/02/2023 ร่างประกวดราคาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณ ประชาสัมพันธ์ 237
06/02/2023 ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ป ประชาสัมพันธ์ 199
06/02/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบ ประชาสัมพันธ์ 332
06/02/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศ ประชาสัมพันธ์ 273
06/02/2023 ราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศูนย์หน ประชาสัมพันธ์ 172
06/02/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารน ประชาสัมพันธ์ 313
06/02/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สำหรับเป็น ประชาสัมพันธ์ 242
06/02/2023 ราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สำหรับเป็นพื้นท ประชาสัมพันธ์ 211
06/02/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารช ประชาสัมพันธ์ 336
06/02/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ซื้อหอผึ่งน้ำ(Cooling Tower)อาคารสยา ประชาสัมพันธ์ 158
06/02/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกร ประชาสัมพันธ์ 142
03/02/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้ ประชาสัมพันธ์ 376
03/02/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร ประชาสัมพันธ์ 162
03/02/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่ม ประชาสัมพันธ์ 352
03/02/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับกา ประชาสัมพันธ์ 221
03/02/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียน ประชาสัมพันธ์ 223
03/02/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ประชาสัมพันธ์ 142
03/02/2023 ร่างประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั ประชาสัมพันธ์ 148
03/02/2023 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 161
03/02/2023 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บ ประชาสัมพันธ์ 146
03/02/2023 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคาร ประชาสัมพันธ์ 223
03/02/2023 ราคากลางปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ กาญจนปร ประชาสัมพันธ์ 165
03/02/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกัน ประชาสัมพันธ์ 316
03/02/2023 ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริย ประชาสัมพันธ์ 169
03/02/2023 ราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวง ประชาสัมพันธ์ 173
03/02/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบั ประชาสัมพันธ์ 296
03/02/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 170
02/02/2023 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ครั้งที ประชาสัมพันธ์ 213
02/02/2023 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัยฯ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 151
02/02/2023 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชน ประชาสัมพันธ์ 146
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 1963