จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
07/12/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ฐานข้อมูล จำนวน 5 รายการ) ประชาสัมพันธ์ 15
02/12/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เค ประชาสัมพันธ์ 11
01/12/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC Database ประชาสัมพันธ์ 37
29/11/2022 ร่างประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 25
29/11/2022 ราคากลางซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 38
29/11/2022 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บ ประชาสัมพันธ์ 36
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate ประชาสัมพันธ์ 86
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport ประชาสัมพันธ์ 67
25/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Package : Social Science & Humanities ประชาสัมพันธ์ 74
24/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษ ประชาสัมพันธ์ 58
24/11/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อ ประชาสัมพันธ์ 103
24/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ประชาสัมพันธ์ 96
23/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 59
23/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 42
21/11/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนว ประชาสัมพันธ์ 75
15/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสน ประชาสัมพันธ์ 60
15/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนร ประชาสัมพันธ์ 43
15/11/2022 ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธ ประชาสัมพันธ์ 64
14/11/2022 ยกเลิกประกาศซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์ 70
11/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligenc ประชาสัมพันธ์ 125
11/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence ประชาสัมพันธ์ 63
11/11/2022 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 100
11/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 53
09/11/2022 จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 208
09/11/2022 ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติด ประชาสัมพันธ์ 65
09/11/2022 ราคากลางซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 81
07/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน ประชาสัมพันธ์ 78
07/11/2022 ราคากลางซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพ ประชาสัมพันธ์ 62
07/11/2022 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช ครั้งท ประชาสัมพันธ์ 98
07/11/2022 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน ประชาสัมพันธ์ 70
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 30 จาก 1794