จ้างออกแบบภายในห้องสมุด ครั้งที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/07/2008

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มีความประสงค์จะจ้างออกแบบตกแต่งภายในปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด
สำนักบรรณสารการพัฒนา ครั้งที่ 3


รับฟังคำชี้แจง วันที่ 23 กรกฎาคม 2551
ยืนซองเสนองาน วันที่ 4 สิงหาคม 2551
เปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค วันที่ 7 สิงหาคม 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2375 8692


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12/07/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >