สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/08/2008
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง


        ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง และความสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

       กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 6 สิงหาคม 2551 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2551
       กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 25 สิงหาคม 2551
       สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2375 8692
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08/08/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >