ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 75 ชุด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/11/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 75 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
download
 


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >