ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/11/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารมาลัย หุวะนันทน์  พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download 
 แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 16/11/2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >