ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(E-Library)สำนักบรรณสารการพั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/11/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) จำนวน 1 ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download เอกสาร 
 
 
 
 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23/11/2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >