ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯ 13 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/11/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
 
 
download ประกาศ 

 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >