ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/12/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างทําความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จํานวน 2 อาคาร
(อาคารสยามบรมราชกุมารี และอาคารบุญชนะ อัตถากร)

 
download เอกสาร
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >