ประกาศสอบราคาซื้อชุดป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/12/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard)
พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
 
 
download
 
 


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >