ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/12/2016
 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟ
จำนวน 2 ชุด (สำหรับห้องประชุม) 
 
 
download เอกสาร
 
 


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >