ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/12/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download เอกสาร
 
 


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >