ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/01/2017
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) จำนวน 1 ระบบ
ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
download
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12/01/2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >