ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนฯ กั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/01/2017
ร่าง ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแสนแสบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download 
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12/01/2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >