ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/01/2017
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแสนแสบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >