ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)ฯ ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/03/2017
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download เอกสาร
 
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >