ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น -10 บุญชนะฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/03/2017
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10
อาคารบุญชนะ อัตถากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
download เอกสาร
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >