ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (e-bidd พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/06/2017

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS-Human Resource)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download
 
 

 
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >