ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/06/2017
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 6-9
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 
download เอกสาร
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 07/06/2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >