ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2561 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/07/2017
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
 
download เอกสาร
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 07/08/2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >