สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องชั้น 3,4 อาคารมาลัย พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/10/2008

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากร และโถงทางเดิน

อาคารมาลัย หุวะนันทน์  ชั้น 3 และชั้น 4

 

ราคากลางของงานสอบราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,067,937.34 บาท

 

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 ตุลาคม 2551

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2551

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2551

ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2375 8692

 

download  ประกาศ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 13/10/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >