ขอเชิญส่งใบเสนอราคาอุปกรณ์ติดตั้งวิทยุชุมชน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/10/2008

 ขอเชิญผู้สนใจส่งใบเสนอราคาอุปกรณ์ติดตั้งวิทยุชุมชน สพบ. ด่วน!!!

เนื่องด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน สพบ. ขอเชิญผู้สนใจส่งใบเสนอราคาอุปกรณ์ติดตั้งวิทยุชุมชนไปยังสำนักงานนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยให้ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ
    a. Mixer 16 ch

    b. Raido monitor

    c. External harddisk

    d. CD Rom Player

    e. PC
    f. Microphone
    g. headphone
    h. ขาตั้งแขวนไมค์

    i. ลำโพง speaker monitor
    j. HyBird telephone
    k. Cable and Connector
    l. Power Amp
- Engine
    a. FM Stereo MPX (เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม)
    b. Exciter (เ้ครื่องกำเนิดความถี่)
    c. Booster (เครื่องขับกำลังส่งให้แรง)
    d. Compressor (กำหนดความดังของเสียงให้เสมอกัน)
    e. Power supply
    f. Low pass filter
- เสาและแผงอากาศ
    a. ทาวเวอร์เสาอากาศ
    b. สายอากาศไดโพล 4 ห่วง
    c. สายนำสัญญาณ
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

 

ขอให้ผู้สนใจส่งใบเสนอราคาที่สำนักงานนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนิด้าสัมพันธ์ โทร. 0 2727 3452 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 26/10/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >