ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6 เครื่อง

 

2. รายละเอียดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 plus Managed Gigabit Switch)  24 Port uplink 10 GB จำนวน  6 เครื่อง

 

3. ราคากลางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 plus Managed Gigabit Switch)  24 Port uplink 10 GB จำนวน  6 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >