ประกาศผลผู้ชนะเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SAS) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SAS)

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท แซส ซอฟแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม SAS

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >