ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ส่วนขยาย)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก

 

2. รายละเอียดประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก

 

3. รายละเอียดประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >