ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 16 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  การซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า / นาที) จำนวน 16 เครื่อง

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

download เอกสาร

 

1. ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 16 เครื่อง

 

2. ราคากลางเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 16 เครื่อง

 

3. รายละเอียดเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 16 เครื่อง

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >