ประกาศผลผู้ชนะจ้างขยายระยะเวลาประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก และอ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะจ้างขยายระยะเวลาประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะจ้างขยายระยะเวลาประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >