ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >