ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ลิบเน็ทส์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >