ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ฯ 1,600 ซีซี 1 คัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/01/2018
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download เอกสาร
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08/01/2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >