ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2,400 ซีซี 1 คัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/01/2018
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download เอกสาร 
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >