ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องเรียน จำนวน 160 ชุด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องเรียน จำนวน 160 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องเรียน จำนวน 160 ชุด

 

2. ราคากลางชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องเรียน จำนวน 160 ชุด

 

3. รายละเอียดชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องเรียน จำนวน 160 ชุด

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >